Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko organizuje aj toto leto sériu bezplatných školení vo vybraných mestách Slovenska pre pedagógov základných škôl. Rozvíjanie čitateľskej gr...
Školstvo
25. novembra 2016 sa v bratislavskom  Austria Trend Hoteli konalo pracovné stretnutie partnerov projektu I-SKYPE (Erasmus+ 2016) – Interactive Science for Kids and Youngsters ...
Školstvo
Od septembra do novembra tohto roku sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, prihlásilo takmer...
Školstvo
Od 1. septembra 2016 vstúpil do platnosti pre všetky materské školy na Slovensku nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý zavádza do ...
Školstvo
Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zb...
Školstvo
Ťažko sa orientujete v zložitom procese integrácie? Chceli by ste si ujasniť príslušnú legislatívu a vyhnúť sa tak nedostatočne vypracovanej dokumentácii pre žiakov so ŠVVP? Radi b...
Školstvo
Prihláste sa a možno pôjdete s celou triedou do rozprávkovej dedinky Habakuky.Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné n...
Školstvo
Konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora včera svojím podpisom otvorili nový priestor spo...
Školstvo
Presne 7. novembra sa začal tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešn...
Školstvo
Prechod žiaka na osemročné gymnázium si vyžaduje pripraviť ho na zmenu vo viacerých smeroch. Tá sa týka nielen nového prostredia, v ktorom ho čakajú nové priateľstvá, ale aj odlišn...
Školstvo
Prvé z tohtoročných testovaní sa už pomaly blíži. Už 23. novembra 2016 zasadnú piataci do lavíc a budú musieť preukázať svoje vedomosti z učiva prvého stupňa základných škôl. V tej...
Školstvo
V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sede...
Zobrazenie 553 až 564 z 719 (60 stránok)