Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Bratislavský samosprávny kraj, ABCknihy.sk a vydavateľstvá IKAR a RAABE Slovensko odštartovali 15. februára 2016 už piaty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Do 15. ...
Školstvo
Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade musia školu požiadať o povolenie plniť povinnú školsk...
Školstvo
Pojmy agresia a násilie sa v súčasnosti čoraz viac vyskytujú v našom slovníku, čo odzrkadľuje skutočnosť, že sa s týmito javmi pomerne často stretávame v bežnom živote. Školstvo je...
Školstvo
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učite...
Školstvo
Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a ...
Školstvo
Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako h...
Školstvo
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Školstvo
Škola v prírode v materskej škole a Aktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky... sú názvy dvoch najnovších príručiek pre materské školy. Sprevádzajú čitateľov platný...
Školstvo
Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?Komplexne spracovanú problematiku prevencie fajčenia nájdete napríklad aj v...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza publikácia Školské dokumenty. Nové dielo predstavuje vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia zákla...
Školstvo
„Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Ešte v roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej p...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci ...
Zobrazenie 553 až 564 z 674 (57 stránok)