Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sede...
Školstvo
Ak vás nebaví so žiakmi čítať len príbehy z čítanky a hľadáte doplnkové texty, ktoré by umožňovali rozvíjať u žiakov prvého stupňa čitateľskú gramotnosť hravou formou, čo takto vys...
Školstvo
Otvorený list zákazníkom: Keďže v posledných dňoch sme v odbornom nakladateľstve RAABE zaznamenali viacero otázok zo strany našich zákazníkov – odberateľov aktualizačného servisu v...
Školstvo
Zvládate povinnosti z oblasti personalistiky s ľahkosťou? Viete, aké sú povinnosti riaditeľa školy pri výkone finančnej kontroly? Ako postupovať pri priestupkoch žiakov voči učiteľ...
Školstvo
Stránku www.skolskyportal.sk predstavilo odborné nakladateľstvo RAABE nielen učiteľom, ale všetkým priaznivcov kvalitného vzdelávania už pred siedmimi rokmi, počas ktorých sa stala...
Školstvo
A je to tu! Prihlasovanie je otvorené! Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov, ale aj rodičov odteraz až do 15. novembra 2016...
Školstvo
Začal nový školský rok a do testovania piatakov na ZŠ z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, zostávajú približne 2 mesiace. Prípravu...
Školstvo
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pozývajú učiteľov základných škôl na 32. ročník medzinárodnej vedecko-od...
Školstvo
„Pre strednú aj základnú školu, v ktorých sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, je potrebné nájsť literatúru, ktorá zodpovedá danej vekovej kategórii, a čítať, čítať, čítať... To je...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s Duálnou akadémiou a s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú všetkých pedagógov základných škôl na bezplatné školenia s názvom ...
Školstvo
Už v materskej škole sa niektoré deti javia ako neprimerane neposedné, s problémami s pozornosťou a s impulzivitou. Ak sa začne s takýmito deťmi pracovať ešte pred nástupom do škol...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom „ I –...
Zobrazenie 589 až 600 z 744 (62 stránok)