Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učite...
Školstvo
Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a ...
Školstvo
Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako h...
Školstvo
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Školstvo
Škola v prírode v materskej škole a Aktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky... sú názvy dvoch najnovších príručiek pre materské školy. Sprevádzajú čitateľov platný...
Školstvo
Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?Komplexne spracovanú problematiku prevencie fajčenia nájdete napríklad aj v...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza publikácia Školské dokumenty. Nové dielo predstavuje vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia zákla...
Školstvo
„Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Ešte v roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej p...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci ...
Školstvo
Ani sme sa nenazdali a čochvíľa tu máme polovicu školského roka za sebou. Prichádza čas polročnej klasifikácie žiakov, boj za vylepšovanie známok, posledné písomky, skúšanie, predk...
Školstvo
Viete ako vzdelávať moderne a zvýšiť záujem žiakov o matematiku? Chceli by ste získať nové praktické skúsenosti, ľahko aplikovateľné do vášho vyučovacieho procesu? Hľadáte nové prí...
Školstvo
Ktosi múdry povedal, že škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, aby všetci žiaci mali rovnakú šancu do budúcna. Aj čo sa týka voľby povol...
Zobrazenie 601 až 612 z 719 (60 stránok)