Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Slovensko je jediná krajina v Európe, ktorá má systém uzavretej učebnicovej politiky. Znamená to, že štát rozhodne o tom, ktorá jedna učebnica je najlepšia a následne ju nakúpi pre...
Školstvo
Odborné nakladateľstva Dr. Josef Raabe, s. r. o., prináša učiteľom pomôcku – knihu Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje...
Školstvo
Čo znamená „KVALITA ŠKOLY“ a prečo je meraná výsledkami testov? Ako môžu prebiehať PROCESY UČENIA A UČENIA SA v heterogénnom prostredí školy? Vieme si predstaviť a skonkretizovať r...
Školstvo
Prípravy 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2, ktorá sa bude konať 4. – 5. júna 2015 v Bratislave, už vrcholia. Lektori finišujú na svojich prednášk...
Školstvo
V súvislosti s práve prebiehajúcou kampaňou Slovenskej komory učiteľov pod názvom Zber strachu a aj s ohľadom na nedávnu výzvu ministra školstva Juraja Draxlera, aby sa učitelia, k...
Školstvo
Testovanie 9, didaktika matematiky aj (ne)pripravenosť na učiteľovanie - aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyh...
Školstvo
Už 23. mája 2015 sa bude v Nitre opäť hovoriť o slovenčine. Tretí ročník neformálnej slovenčinárskej konferencie s názvom 3bodky podporilo tento rok aj odborné nakladateľstvo Dr. J...
Školstvo
Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google 2 – to nie je len odborný program na aktuálne témy: procesy učenia a učenia sa, kvalita školy, či vzdelávania pre budúcnosť.  Tot...
Školstvo
Spolu takmer 10 000 prihlásených žiakov, celkovo 274 základných škôl z celého Slovenska, šesť príbehov na prelúskanie, veľká dávka šikovnosti u detí a trpezlivosti na strane učiteľ...
Školstvo
V rámci bohatého programu dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktorú pod názvom Učiteľ nie je Google – môže, ale nemusí vedieť všetko, už po štvrtýkrát orga...
Školstvo
V dňoch 4. - 5. júna 2015 bude Bratislava hostiť účastníkov už 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2 – môže, ale nemusí vedieť všetko. Organizátor po...
Školstvo
Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Komplexný materiál aktivít spraco...
Zobrazenie 601 až 612 z 674 (57 stránok)