Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Začiatkom novembra sa v Senci uskutočnila III. medzinárodná odborná konferencia – Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR. Hlavnou t...
Školstvo
V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený pr...
Školstvo
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE, prihlásilo spolu 12 867 žiakov druhého, tretieh...
Školstvo
26. novembra v Bratislave a 1. decembra 2015 v Košiciach sa bude konať už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016.• Potrebujete poradiť ako z...
Školstvo
Matematika – jeden z najväčších strašiakov mnohých školákov. Ak je nejaký predmet, ktorý patrí medzi najmenej obľúbené, určite sa na prvých priečkach objaví práve ona. V čom tkvie ...
Školstvo
Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov už len počas tohto týždňa prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čita...
Školstvo
V súlade s novým štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách uviedlo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko na jeseň tohto roku na trh...
Školstvo
Byť triednym učiteľom nie je jednoduché. A byť dobrým triednym učiteľom je ešte ťažšie. S ambíciou prinášať učiteľom aktuálne a zaujímavé príspevky súvisiace s prácou, povinnosťami...
Školstvo
Nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v materskej škole voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúse...
Školstvo
Zákon č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 150 ods. 5 priznáva riaditeľovi š...
Školstvo
„Mohlo by sa zdať, že proces rozvodu je taká náročná a intímna záležitosť rodiny, že pomoc učiteľa nebude mať výraznejší vplyv na jej priebeh. Nie je to však pravda! Učiteľ a škols...
Školstvo
Viete, ako získať finančné príspevky na školy v prírode a športové výcviky a neutopiť sa v mori papierovania? Ako posilniť výučbu v oblasti Človek a svet práce, keď chýba vybavenie...
Zobrazenie 577 až 588 z 674 (57 stránok)