Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zb...
Školstvo
Ťažko sa orientujete v zložitom procese integrácie? Chceli by ste si ujasniť príslušnú legislatívu a vyhnúť sa tak nedostatočne vypracovanej dokumentácii pre žiakov so ŠVVP? Radi b...
Školstvo
Prihláste sa a možno pôjdete s celou triedou do rozprávkovej dedinky Habakuky.Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné n...
Školstvo
Konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora včera svojím podpisom otvorili nový priestor spo...
Školstvo
Presne 7. novembra sa začal tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešn...
Školstvo
Prechod žiaka na osemročné gymnázium si vyžaduje pripraviť ho na zmenu vo viacerých smeroch. Tá sa týka nielen nového prostredia, v ktorom ho čakajú nové priateľstvá, ale aj odlišn...
Školstvo
Prvé z tohtoročných testovaní sa už pomaly blíži. Už 23. novembra 2016 zasadnú piataci do lavíc a budú musieť preukázať svoje vedomosti z učiva prvého stupňa základných škôl. V tej...
Školstvo
V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sede...
Školstvo
Ak vás nebaví so žiakmi čítať len príbehy z čítanky a hľadáte doplnkové texty, ktoré by umožňovali rozvíjať u žiakov prvého stupňa čitateľskú gramotnosť hravou formou, čo takto vys...
Školstvo
Otvorený list zákazníkom: Keďže v posledných dňoch sme v odbornom nakladateľstve RAABE zaznamenali viacero otázok zo strany našich zákazníkov – odberateľov aktualizačného servisu v...
Školstvo
Zvládate povinnosti z oblasti personalistiky s ľahkosťou? Viete, aké sú povinnosti riaditeľa školy pri výkone finančnej kontroly? Ako postupovať pri priestupkoch žiakov voči učiteľ...
Školstvo
Stránku www.skolskyportal.sk predstavilo odborné nakladateľstvo RAABE nielen učiteľom, ale všetkým priaznivcov kvalitného vzdelávania už pred siedmimi rokmi, počas ktorých sa stala...
Zobrazenie 577 až 588 z 739 (62 stránok)