Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Školstvo
Škola v prírode v materskej škole a Aktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky... sú názvy dvoch najnovších príručiek pre materské školy. Sprevádzajú čitateľov platný...
Školstvo
Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?Komplexne spracovanú problematiku prevencie fajčenia nájdete napríklad aj v...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza publikácia Školské dokumenty. Nové dielo predstavuje vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia zákla...
Školstvo
„Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Ešte v roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej p...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci ...
Školstvo
Ani sme sa nenazdali a čochvíľa tu máme polovicu školského roka za sebou. Prichádza čas polročnej klasifikácie žiakov, boj za vylepšovanie známok, posledné písomky, skúšanie, predk...
Školstvo
Viete ako vzdelávať moderne a zvýšiť záujem žiakov o matematiku? Chceli by ste získať nové praktické skúsenosti, ľahko aplikovateľné do vášho vyučovacieho procesu? Hľadáte nové prí...
Školstvo
Ktosi múdry povedal, že škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, aby všetci žiaci mali rovnakú šancu do budúcna. Aj čo sa týka voľby povol...
Školstvo
Benefičný koncert Úsmevu ako dar nemohol chýbať ani počas týchto Vianoc na televíznych obrazovkách. „Tento koncert je 33. ročník, je najstarší v tejto časti strednej Európy, ktorý ...
Školstvo
Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ  – prvé dva pracovné zošity na prírodovedné predmety z RAABE, ktoré vychádzajú...
Školstvo
Netradičný  prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov....
Zobrazenie 577 až 588 z 692 (58 stránok)