Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
V dňoch 20. - 21. novembra 2014 sa v Bratislave konal už 3. ročník konferencie Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, ktorá sa už pravidelne venuje aktuálnym otázkam vyučovania ...
Školstvo
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej súťaže nakladateľstva RAABE prihlásilo spolu  9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Spom...
Školstvo
Uvedomujúc si význam predškolského vzdelávania, v ktorom si dieťa osvojuje rozhodujúce predpoklady na zvládnutie aj čitateľských a pisateľských schopností vo svojom budúcom živote,...
Školstvo
Aké učebné materiály dnes môžu používať učitelia na školách? Čo v tomto smere povoľuje alebo nepovoľuje zákon? A nakoľko majú učitelia a riaditelia škôl pri výbere učebníc zviazané...
Školstvo
Uvedomili ste si, že čítanie je vlastne najdôležitejšou schopnosťou zo všetkých schopností, ktoré sa dieťa naučí a ktoré ho sprevádza po celý život? Pravidelné čítanie kníh významn...
Školstvo
V sobotu 25. a v nedeľu 26. októbra sa v nákupnom centre Shopping Palace na Zlatých pieskoch konal festival materských a základných škôl, ktorého sa zúčastnilo spolu 16 materských ...
Školstvo
V rámci zvyšovania kvalifikácie, keď väčšina riaditeľov škôl DNES MUSÍ BYŤ VIAC AKO LEN MANAŽÉROM, ponúkame všetkým riaditeľom a zástupcom vedenia materských, základných, stredných...
Školstvo
Štátny vzdelávací program pre materské školy nevyhnutne potrebuje zmenu. Potvrdil to aj posledný prieskum Slovenskej komory učiteľov, do ktorého sa zapojilo 205 pedagogických kolek...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE, člen skupiny Klett, pripravuje v poradí už 7. ročník odbornej konferencie ŠKOLA 2014/2015. Je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov škôl a uskutočn...
Školstvo
Po tom, ako ostatné celoslovenské Testovanie 9 z matematiky nedopadlo veľmi dobre a priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %, sa do predaja aktuálne dostáva ojedinelá pomôcka pre žia...
Školstvo
Do nového školského roku pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE viacero nových publikácií a pracovných zošitov. Novinky sú určené pre deti a pedagógov z materských, základných ako...
Školstvo
Seriál Učme moderne a efektívne po prázdninách pokračuje. Odborná konzultantka RAABE Mgr. Jana Dandelová bude každý týždeň odpovedať na otázky, týkajúce sa aktuálneho diania v obla...
Zobrazenie 709 až 720 z 744 (62 stránok)