• BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

WEBINÁR
Usmernenia, námety a metodické odporúčania, ako prispôsobiť vzdelávacie prostredie materskej školy všetkým deťom bez rozdielu + pracovné listy a hry na rozvoj zručností detí vo veku od 5 do 7 rokov vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť v súlade s inkluzívnym prístupom v materskej škole. TERAZ ZA ZVÝHODNENÚ CENU!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    88,00 € 66,00 €

ks

Popis

Súčasťou cenovo výhodného balíka INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE je:

Projekt inklúzia v materskej škole 1

Projekt inklúzia v materskej škole 2

Projekt inklúzia v materskej škole 3   

Inklúzia – pestré aktivity pre deti


Sú praktickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporných zamestnancov s inkluzívnym prístupom vo vzdelávaní v materskej škole.

Prinášajú komplexné informácie o práci s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú pozornosť z dôvodu postihnutia, narušenia, ohrozenia, nadania alebo z dôvodu prípravy nástupu do základnej školy. 

Dávajú návody, ako úspešne začleniť tieto deti do kolektívu v kontexte legislatívnych predpisov. 

Rozpracúvajú základné teoretické postupy, metodické usmernenia a špecifiká práce s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť v materskej škole.   ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Autori:

PhDr. Ľubomíra Dunčáková
PhDr. Marek Havrila, PhD.
PaedDr. Žaneta Kunštárová
PaedDr. Alena Mateašíková
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PaedDr. Erika Turáková
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Mgr. Dita Janderková, PhD.
PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD.
PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
PaedDr. Šarlota Múdra
Mgr. Daniela Ondrejová 
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Mgr. Barbora Vodičková, PhD. 


OBSAH


Projekt Inklúzia v materskej škole 1

Komplexné informácie o práci s dieťaťom so špecifickými potrebami a o jeho úspešnom začlenení sa do kolektívu v kontexte legislatívnych predpisov

• Aktuálne legislatívne informácie

• Nastavenie spolupráce s členmi odborného podporného tímu • Spôsoby a možnosti spolupráce s rodičmi detí vyžadujúcimi inkluzívny prístup vo vzdelávaní…Projekt Inklúzia v materskej škole 2

Dôležité informácie o metódach, zásadách a možnostiach pedagogického diagnostikovania v materskej škole, ale aj odporúčania pre pedagogickú prax

• Možnosti pedagogickej diagnostiky v materskej škole

• Metodicko-aplikačné usmernenia pre pedagógov o špecifikách práce s deťmi so ŠVVP

• Spôsoby a možnosti komunikácie s rodičmi detí vyžadujúcimi si inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní…Projekt Inklúzia v materskej škole 3

Vybrané témy k uplatneniu inkluzívneho prístupu v edukácii v materských školách s rešpektovaním špecifík vývinu detí

• Komplexné informácie o špecifikách práce s deťmi s poruchami autistického spektra, s Aspergerovým syndrómom

• Špecifiká práce s dieťaťom so zníženou pohyblivosťou, s dieťaťom so zvýšenou pohyblivosťou alebo s dyspraxiou

• Špecifiká práce s deťmi so zrakovým postihnutím...Inklúzia – pestré aktivity pre deti

Pracovné listy a hry na rozvoj zručností detí vo veku od 5 do 7 rokov vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť v súlade s inkluzívnym prístupom v materskej škole

• Aktivity a hry (vrátane výkonových, obsahových štandardov, evalvačných otázok) zamerané na rozvoj a podporu žiadaných zručností a schopností detí vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť v MŠ

• Pracovné listy a námety na hry z tém: motorika, komunikácia, správanie, pozornosť, zmysly, sociálne zručnosti, adaptácia, orientácia v čase a priestore, pripravenosť na školu Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 3 x brožúra + 1 x pracovné listy
Počet strán 196+206+200+100
Formát 3 x brožúra A5 + 1 x pracovné listy A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 3 x brožúra + 1 x pracovné listy
Počet strán 196+206+200+100
Formát 3 x brožúra A5 + 1 x pracovné listy A4

Súvisiace produkty

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €