• PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-744-4

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

NOVINKA
Vybrané témy k uplatneniu inkluzívneho prístupu v edukácii v materských školách s rešpektovaním špecifík vývinu detí.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materských škôl, ale aj školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov, ktorí sú nápomocní v aplikovaní inkluzívneho prístupu v edukácii v materských školách. Obsahuje komplexné informácie o špecifikách práce s deťmi s poruchami autistického spektra, s Aspergerovým syndrómom, o špecifikách práce s dieťaťom so zníženou pohyblivosťou, s dieťaťom so zvýšenou pohyblivosťou alebo s dyspraxiou a o špecifikách práce s deťmi so zrakovým postihnutím... 


Výhody:

• obsahuje aktuálne legislatívne informácie,

• uľahčuje nastavenie spolupráce s členmi odborného podporného tímu,

• navrhuje spôsoby a možnosti spolupráce s rodičmi detí vyžadujúcimi inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

 

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 vznikla ako pomôcka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v materskej škole na podporu vzdelávania detí vyžadujúcimi si zvýšenú starostlivosť s uplatnením inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajúceho z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajú aj tieto povinnosti pre riaditeľov a učiteľov v MŠ:

• Vytvorenie priaznivého prostredia pre deti, vytvorenie inkluzívneho prostredia v materskej škôlke,

• Podpora dostupnosti a kvality odbornej starostlivosti pre deti v ranom veku, s dôrazom na deti s rizikovým vývinom,

• Zabezpečenie úspešnej implementácie povinného predprimárneho vzdelávania...   


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Autorky:

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Mgr. Dita Janderková, PhD.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD.
PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
PaedDr. Šarlota Múdra
Mgr. Daniela Ondrejová


OBSAH

TEORETICKÉ INFORMÁCIE

I. HROU PRIBLIŽUJEME DEŤOM ODLIŠNOSŤ DIEŤAŤA V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY
1. Úvod
2. Rôznorodosť ako bežná súčasť tried v materskej škole
3. Pripravenosť dieťaťa so špeciálnymi výchovno‑vzdelávacími potrebami na vstup do triedy
4. Pripravenosť detského kolektívu na heterogenitu triedy
5. Pripravenosť pedagógov na prácu s heterogénnou skupinou
6. Záver
Použitá literatúra

II. STRATÉGIE KOMUNIKÁCIE UČITEĽA S DEŤMI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO‑VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
1. Úvod
2. Deti s mentálnym postihnutím
3. Deti s poruchami autistického spektra
4. Deti so sluchovým postihnutím
5. Deti so zrakovým postihnutím
6. Deti s telesným postihnutím a detskou mozgovou obrnou (DMO)
7. Deti so zdravotným oslabením (napr. chronické choroby)
8. Deti so špecifickými poruchami učenia a deti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD)
9. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Záver
Použitá literatúra

METODICKO‑APLIKAČNÉ USMERNENIA

III. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Charakteristika a základné prejavy autizmu
3. Klasifikácia porúch autistického spektra
4. Etiológia porúch autistického spektra alebo Čo spôsobuje autizmus
5. Triáda porúch autistického spektra
6. Odlišnosť detí s poruchou autistického spektra
7. Existencia liečby porúch autistického spektra
8. Legislatívne podmienky v kontexte edukácie dieťaťa s poruchami autistického spektra
9. Určenie príslušnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Použitá literatúra

IV. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Dieťa s poruchou autistického spektra
3. Prejavy dieťaťa s Aspergerovým syndrómom
4. Možnosti a limity dieťaťa s Aspergerovým syndrómom v materskej škole
5. Stratégie a odporúčania na prácu s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom v materskej škole
Použitá literatúra

V. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Čo rozumieme pod pojmom dieťa so zrakovým postihnutím
2. Diagnostika dieťaťa
3. Postoje rodičov k deťom s postihnutím
4. Správny postoj učiteľa materskej školy k dieťaťu so zrakovým postihnutím
5. Práca s dieťaťom so zrakovým postihnutím v predškolskom veku
6. Štátny vzdelávací program pre deti so zrakovým postihnutím
7. Hra ako základ rozvoja detí so zrakovým postihnutím
8. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
9. Príklady dobrej praxe
Použitá literatúra

VI. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM SO ZNÍŽENOU POHYBLIVOSŤOU S DOPLNENÍM O ZDRAVOTNÉ CVIČENIA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Charakteristika dieťaťa s hypomobilitou
3. Podpora dieťaťa s hypomobilitou k pohybu
4. Návrhové aktivity pre dieťa s hypomobilitou
5. Záver
Použitá literatúra

VII. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM SO ZVÝŠENOU POHYBLIVOSŤOU S DOPLNENÍM O ZDRAVOTNÉ CVIČENIA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Charakteristika hypermobilného dieťaťa
3. Potreba pravidiel v triede
4. Podpora dieťaťa s hypermobilitou
5. Vhodné aktivity pre dieťa s hypermobilitou
6. Konkretizácia hier pre dieťa s hypermobilitou
7. Záver
Použitá literatúra

VIII. ŠPECIFIKÁ PRÁCE S DIEŤAŤOM S DYSPRAXIOU V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Dieťa s dyspraxiou v materskej škole
3. Možnosti dieťaťa s dyspraxiou v materskej škole
4. Limity dieťaťa s dyspraxiou
5. Dyspraxia ako súčasť metodických pokynov pre učiteľov materskej školy
Záver
Použitá literatúra Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 200
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 200
Formát A5

Súvisiace produkty

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Súčasťou cenovo výhodného balíka INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE je:Projekt inklúzia v materskej škole 1P..

66,00 € 88,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €