• PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-475-7

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1


Usmernenia a námety, ako prispôsobiť vzdelávacie prostredie materskej školy všetkým deťom bez rozdielu. Prináša rozpracované základné teoretické postupy, metodické usmernenia a špecifiká práce s deťmi vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporných zamestnancov s inkluzívnym prístupom vo vzdelávaní v materskej škole.

Prináša komplexné informácie o práci s dieťaťom so špecifickými potrebami a jeho úspešnom začlenení sa do kolektívu v kontexte legislatívnych predpisov.

Výhody brožúry:
• aktuálne legislatívne informácie,
• nastavenie spolupráce s členmi odborného podporného tímu,
• spôsoby a možnosti spolupráce s rodičmi detí vyžadujúcimi inkluzívny prístup vo vzdelávaní… 


Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 1 vznikla ako pomôcka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v materskej škole na podporu vzdelávania detí vyžadujúcimi si zvýšenú starostlivosť s uplatnením inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajúceho z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

Z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajú aj tieto povinnosti pre riaditeľov a učiteľov v MŠ:
 • Vytvorenie priaznivého prostredia pre deti, vytvorenie inkluzívneho prostredia v materskej škôlke,
• Podpora dostupnosti a kvality odbornej starostlivosti pre deti v ranom veku, s dôrazom na deti s rizikovým vývinom,
• Zabezpečenie úspešnej implementácie povinného predprimárneho vzdelávania...  


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Autori:

PhDr. Ľubomíra Dunčáková
PhDr. Marek Havrila, PhD.
PaedDr. Žaneta Kunštárová
PaedDr. Alena Mateašíková
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PaedDr. Erika Turáková 

OBSAH

TEORETICKÉ INFORMÁCIE
I. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ SO ŠVVP ZAČLENENÝCH V TRIEDACH MATERSKEJ ŠKOLY
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Základné pojmy
4. Prijímanie detí so ŠVVP do materskej školy
5. Dokumentácia dieťaťa so ŠVVP
6. Podmienky výchovy a vzdelávania pre deti so ŠVVP
7. Individuálny vzdelávací program
Použitá literatúra

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DIEŤATI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Údaje o dieťati
3. Anamnéza

POMÁHAJÚCE PROSTREDIE
III. KOMUNIKÁCIA PEDAGÓGA S RODIČOM V MATERSKEJ ŠKOLE

1. Úvod
2. Typy konzultácií s rodičmi v materskej škole
     2.1 Informačná konzultácia učiteľa s rodičom
     2.2 Konštruktívna konzultácia učiteľa s rodičom
          2.2.1 Fázy konštruktívnej konzultácie s rodičmi v materskej škole
     2.3 Rozšírenie konzultácie o spoluprácu s odborným zamestnancom
          2.3.1 Konzultácia s rodičmi dieťaťa, ktorého problémy sú prechodného charakteru
          2.3.2 Konzultácia s rodičmi detí so ŠVVP s odporúčanou integráciou
     2.4 Podmienky konzultácie s rodičmi
          2.4.1 Príprava konzultácie
          2.4.2 Miestnosť, kde sa konzultácia uskutoční
          2.4.3 Prítomnosť kolegu
3. Ako odpovedať na rôzne neštandardné reakcie rodičov
     3.1 Sťažovatelia a kritici
          3.1.1 Aktívne počúvanie
          3.1.2 Otvorené dvere
          3.1.3 Súhlas s oprávnenou kritikou
          3.1.4 Negatívne vypytovanie sa
     3.2 Emotívni rodičia
4. Záver
Použitá literatúra

IV. KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE PRI PRÁCI S DEŤMI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM
1. Úvod
2. Výchovný štýl a komunikácia
     2.1 Čoho sa v komunikácii s problémovými deťmi vyvarovať
     2.2 Čo podporuje komunikáciu s problémovými deťmi
     2.3 Ako využiť komunikáciu na predchádzanie vzniku problémov
Použitá literatúra

V. PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ
1. Úvod
2. Pracovný čas pedagogického asistenta
3. Náplň práce pedagogického asistenta v materskej škole
4. Niekoľko možných problematických situácií, ktoré môžu vzniknúť pri zriadení pozície pedagogický asistent v materskej škole
Použitá literatúra

VI. POTREBA A NEVYHNUTNOSŤ ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Úloha školského psychológa
     3.1 Odborný zamestnanec a pracovná činnosť
     3.2 Úlohy a povinnosti školského psychológa
     3.3 Náplň práce školského psychológa v materskej škole
4. Školský psychológ ako zamestnanec školy
     4.1 Školský psychológ pôsobiaci priamo v materskej škole
     4.2 Školský psychológ a riaditeľ školy
     4.3 Postavenie školského psychológa medzi učiteľmi
     4.4 Pomoc školského psychológa učiteľom
          4.4.1 Spolupráca školského psychológa s učiteľmi
          4.4.2 Práca školského psychológa s kolektívami detí
          4.4.3 Školský psychológ a individuálna práca s dieťaťom
     4.5 Práca so systémom školy
          4.5.1 Odborné poradenské tímy v školách
     4.6 Spolupráca školského psychológa s rodičmi detí
5. Spolupráca zložiek výchovného poradenstva a prevencie
6. Úskalia profesie školského psychológa
7. Význam existencie školského poradenstva pre materskú školu
8. Záver
Použitá literatúra

VII. ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V KONTEXTE LEGISLATÍVNYCH ZMIEN
1. Úvod
2. Zaradenie školského špeciálneho pedagóga ako kategórie pedagogického zamestnanca
3. Pracovná činnosť školského špeciálneho pedagóga
4. Rozdiely v kategóriách školský špeciálny pedagóg a špeciálny pedagóg
5. Katalógy pracovných činností
6. Kariérový systém
7. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre školského špeciálneho pedagóga      Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 196
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 196
Formát A5

Súvisiace produkty

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Súčasťou cenovo výhodného balíka INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE je:Projekt inklúzia v materskej škole 1P..

66,00 € 88,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €