• ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÁ POKLADNICA ALEBO VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA V AMBULANCII SÚKROMNÉHO LEKÁRA

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÁ POKLADNICA ALEBO VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA V AMBULANCII SÚKROMNÉHO LEKÁRA


V článku podrobne rozoberáme novú povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - mať v ambulancii registračnú pokladnicu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sú od 1. januára 2015 podnikateľské subjekty – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní pri evidencii prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“).

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Ing. Petronela Mastihubová

OBSAH

1. Elektronická registračná pokladnica
2. Virtuálna registračná pokladnica
3. Pokladničný doklad
4. Iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou
5. Ochrana a uchovávanie údajov
6. Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice
7. Výmena fiskálnej pamäte
8. Denná, intervalová a prehľadová uzávierka
9. Kniha elektronickej registračnej pokladnice
10. Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice
11. Správne delikty a pokuty
12. Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

13. ZáverObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 16
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 16
Formát A5