• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-754-8

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

WEBINÁR
Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 4. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*

 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO. 


Pracovný zošit pre štvrtákov nadväzuje na Etickú výchovu pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, spolu s Metodickými poznámkami je cennou pomôckou pre žiakov i učiteľov.

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl:

• obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ;

• je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;

• úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu;

• žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním;

• uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou.


Zostavenie aktivít a úloh podporuje:
• osobnostný a sociálny rozvoj žiakov;
• osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem;
• rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.

Získané zručnosti žiakov sa premietajú v ich správaní a postojoch nielen v škole, ale majú presah mimo školy najmä preto, že témy sú úzko prepojené s reálnym životom detí. Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov štvrtého ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.


Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Dominika Čierna

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.


OBSAH

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
1 Ja a moja trieda
2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?
3 Zlaté pravidlo
4 Buďme féroví
5 Čo je nové v našej škole?
6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?
7 Rovnoprávnosť mužov a žien

REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY
1 Poďme si to povedať...
2 Kto je tvojím vzorom?
3 Takto áno – takto nie
4 Celebrita? Idol? Hrdina?
5 Projekt Hrdina z príbehu 1
6 Projekt Hrdina z príbehu 2

ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY
1 Čo ma zaujíma a ako to využijem
2 Viem, čím chcem byť?
3 Kvôli spoločnému dobru
4 Ako byť užitočným
5 Projekt Viem pomôcť 1
6 Projekt Viem pomôcť 2
7 Dobrý nápad

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
1 Práva ľudí
2 Práva detí
3 Moje práva a povinnosti – zdravie
4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie
5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?
6 Je toto náš svet?
7 Moje povinnosti voči druhým

NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ
1 Moje bydlisko
2 Môj región
3 Slovensko – moja vlasť
4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem
5 Hra Na výlete po Slovensku   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Počet strán 64
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. ročník základných škôl • obsahuje aktivity zamerané na ro..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACO..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽE..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €