• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-754-8

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL


Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 4. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*

 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO. 


Pracovný zošit pre štvrtákov nadväzuje na Etickú výchovu pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, spolu s Metodickými poznámkami je cennou pomôckou pre žiakov i učiteľov.

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl:

• obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ;

• je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;

• úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu;

• žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním;

• uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou.


Zostavenie aktivít a úloh podporuje:
• osobnostný a sociálny rozvoj žiakov;
• osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem;
• rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.

Získané zručnosti žiakov sa premietajú v ich správaní a postojoch nielen v škole, ale majú presah mimo školy najmä preto, že témy sú úzko prepojené s reálnym životom detí. Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov štvrtého ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.


Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Dominika Čierna

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.


OBSAH

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
1 Ja a moja trieda
2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?
3 Zlaté pravidlo
4 Buďme féroví
5 Čo je nové v našej škole?
6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?
7 Rovnoprávnosť mužov a žien

REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY
1 Poďme si to povedať...
2 Kto je tvojím vzorom?
3 Takto áno – takto nie
4 Celebrita? Idol? Hrdina?
5 Projekt Hrdina z príbehu 1
6 Projekt Hrdina z príbehu 2

ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY
1 Čo ma zaujíma a ako to využijem
2 Viem, čím chcem byť?
3 Kvôli spoločnému dobru
4 Ako byť užitočným
5 Projekt Viem pomôcť 1
6 Projekt Viem pomôcť 2
7 Dobrý nápad

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
1 Práva ľudí
2 Práva detí
3 Moje práva a povinnosti – zdravie
4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie
5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?
6 Je toto náš svet?
7 Moje povinnosti voči druhým

NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ
1 Moje bydlisko
2 Môj región
3 Slovensko – moja vlasť
4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem
5 Hra Na výlete po Slovensku   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Počet strán 64
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACO..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽE..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €