• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF


PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 4. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky poskytujú cennú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 4.ročníka: Etická výchova pre 4. ročník ZŠ.

Metodické poznámky poskytujú informácie pre vyučujúcich, ktoré im uľahčia organizovanie ich práce na jednotlivých hodinách etickej výchovy v 4. ročníku ZŠ pri zohľadňovaní špecifík žiakov danej triedy alebo skupiny. Uvádzané aktivity sú návrhom, ako naplniť jednotlivé témy, a sú inšpiráciou na konkrétne postupy. Súbor aktivít v predkladaných metodických poznámkach nadväzuje na učebné materiály predchádzajúcich troch ročníkov. Obsahovo vychádza z platných učebných osnov, tak ako sa uvádzajú v ministerstvom schválených dokumentoch (obsahové a výkonové štandardy predmetu etická výchova pre 4. ročník základnej školy).  

• Metodické poznámky sú oporou pre pedagógov pri príprave na vyučovaciu hodinu etickej výchovy v 4. ročníku.

• Prehľadné spracovanie umožní zvládnuť vyučovaciu hodinu aj pre tých pedagógov, ktorí nemajú skúsenosti s vyučovaním etickej výchovy.

• Metodické poznámky sú spracované moderne a pútavo, reflektujú súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.  


ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.


OBSAH

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
1 Ja a moja trieda
2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?
3 Zlaté pravidlo
4 Buďme féroví
5 Čo je nové v našej škole?
6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?
7 Rovnoprávnosť mužov a žien

REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY
1 Poďme si to povedať...
2 Kto je tvojím vzorom?
3 Takto áno – takto nie
4 Celebrita? Idol? Hrdina?
5 Projekt Hrdina z príbehu 1
6 Projekt Hrdina z príbehu 2

ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY
1 Čo ma zaujíma a ako to využijem
2 Viem, čím chcem byť?
3 Kvôli spoločnému dobru
4 Ako byť užitočným
5 Projekt Viem pomôcť 1
6 Projekt Viem pomôcť 2
7 Dobrý nápad

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
1 Práva ľudí
2 Práva detí
3 Moje práva a povinnosti – zdravie
4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie
5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?
6 Je toto náš svet?
7 Moje povinnosti voči druhým

NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ
1 Moje bydlisko
2 Môj región
3 Slovensko – moja vlasť
4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem
5 Hra Na výlete po Slovensku   

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. ročník základných škôl • obsahuje aktivity zamerané na ro..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACO..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽE..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €