• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF


PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 4. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky poskytujú cennú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 4.ročníka: Etická výchova pre 4. ročník ZŠ.

Metodické poznámky poskytujú informácie pre vyučujúcich, ktoré im uľahčia organizovanie ich práce na jednotlivých hodinách etickej výchovy v 4. ročníku ZŠ pri zohľadňovaní špecifík žiakov danej triedy alebo skupiny. Uvádzané aktivity sú návrhom, ako naplniť jednotlivé témy, a sú inšpiráciou na konkrétne postupy. Súbor aktivít v predkladaných metodických poznámkach nadväzuje na učebné materiály predchádzajúcich troch ročníkov. Obsahovo vychádza z platných učebných osnov, tak ako sa uvádzajú v ministerstvom schválených dokumentoch (obsahové a výkonové štandardy predmetu etická výchova pre 4. ročník základnej školy).  

• Metodické poznámky sú oporou pre pedagógov pri príprave na vyučovaciu hodinu etickej výchovy v 4. ročníku.

• Prehľadné spracovanie umožní zvládnuť vyučovaciu hodinu aj pre tých pedagógov, ktorí nemajú skúsenosti s vyučovaním etickej výchovy.

• Metodické poznámky sú spracované moderne a pútavo, reflektujú súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.  


ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.


OBSAH

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
1 Ja a moja trieda
2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?
3 Zlaté pravidlo
4 Buďme féroví
5 Čo je nové v našej škole?
6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?
7 Rovnoprávnosť mužov a žien

REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY
1 Poďme si to povedať...
2 Kto je tvojím vzorom?
3 Takto áno – takto nie
4 Celebrita? Idol? Hrdina?
5 Projekt Hrdina z príbehu 1
6 Projekt Hrdina z príbehu 2

ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY
1 Čo ma zaujíma a ako to využijem
2 Viem, čím chcem byť?
3 Kvôli spoločnému dobru
4 Ako byť užitočným
5 Projekt Viem pomôcť 1
6 Projekt Viem pomôcť 2
7 Dobrý nápad

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
1 Práva ľudí
2 Práva detí
3 Moje práva a povinnosti – zdravie
4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie
5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?
6 Je toto náš svet?
7 Moje povinnosti voči druhým

NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ
1 Moje bydlisko
2 Môj región
3 Slovensko – moja vlasť
4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem
5 Hra Na výlete po Slovensku   

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADAR..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.– 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACO..

7,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽE..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €