• GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-787-6

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

NOVINKA WEBINÁR
Učebnica geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná. Z hľadiska obsahu je zameraná na učenie sa geografie Slovenskej republiky.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    11,00 €

ks

Popis


Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ, ale aj novospracované kurikulárne požiadavky (2022) . 

Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy). Jednotlivé prvky sú prezentované najmä prostredníctvom rozhovorov.

Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska v krajoch: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.

Na učebnicu bude nadväzovať pracovný zošit, ktorý bude zameraný na spoznávanie miestnej krajiny a jeho cieľom bude spracovanie geografického portfólia miestnej krajiny žiakmi. Takto žiaci aj učitelia získajú komplexný materiál o geografických javoch a procesoch na Slovensku, možnosti ich spoznávania na jednotlivých trasách v krajoch a prepojenie s poznávaním miestnej krajiny, v ktorej úlohy budú viesť žiakov na objavovanie geografie v konkrétnom regióne, v ktorom žijú. 


ODBORNÁ GARANCIA:

Recenzenti:

RNDr. Peter Likavský, PhD.
Mgr. Andrea Borcovanová
PaedDr. Miroslava Košťálová


Autori:
  • RNDr. Mária Nogová, PhD.
  • RNDr. Peter Tremboš, PhD.
  • RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.


OBSAH:

1. Slovensko
     Poloha Slovenska
     Poloha Slovenska z hľadiska prírodných podmienok
     Socioekonomická a geopolitická poloha Slovenska
          Štátne útvary na území súčasného Slovenska
          Vývoj územno-správneho usporiadania Slovenska
          Prírodné podmienky
                Horniny
                Reliéf
                Podnebie
                Vodstvo
                Pôda
                Rastlinstvo
                Živočíšstvo
                Prírodné krajinné typy
       Socioekonomické podmienky
                Obyvateľstvo a sídla
                Ťažba nerastných surovín
                Poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo
                Priemysel
                Doprava
                Cestovný ruch
                Školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport
       Typy súčasnej krajiny

2. Poznávanie Slovenska cez kraje
     Poznávanie Slovenska cez Bratislavský kraj
          1. trasa: BRATISLAVA – MALÉ KARPATY
          2. trasa: PEZINOK – MODRA – ČERVENÝ KAMEŇ
          3. trasa: SENEC – SENECKÉ JAZERÁ
          4. trasa: ZÁHORSKÁ NÍŽINA – STUPAVA – ZÁHORSKÁ VES – MALACKY – ROHOŽNÍK – PLAVECKÝ HRAD
      Poznávanie Slovenska cez Trnavský kraj
          1. trasa: PODUNAJSKÁ PAHORKATINA – TRNAVA – POVAŽSKÝ INOVEC – HLOHOVEC – LEOPOLDOV – PIEŠŤANY – VRBOVÉ – JASLOVSKÉ BOHUNICE
          2. trasa: MALÉ KARPATY – SMOLENICE – DRINY
          3. trasa: PODUNAJSKÁ ROVINA – ŽITNÝ OSTROV – MALÝ DUNAJ – DUNAJSKÁ STREDA – GABČÍKOVO
          4. trasa: ZÁHORSKÁ NÍŽINA – LAKŠÁRSKA NOVÁ VES – GBELY – HOLÍČ – SKALICA
      Poznávanie Slovenska cez Trenčiansky kraj
        1. trasa: TRENČÍN – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – BECKOV – BIELE KARPATY, ČACHTICKÝ HRAD – MYJAVSKÁ PAHORKATINA – BREZOVÁ POD BRADLOM – MYJAVA
        2. trasa: TRENČIANSKA TEPLÁ – TRENČIANSKE TEPLICE – PARTIZÁNSKE
        3. trasa: POVAŽSKÉ PODOLIE – DUBNICA NAD VÁHOM – LADCE – PÚCHOV
        4. trasa: HORNONITRIANSKA KOTLINA – NOVÁKY – PRIEVIDZA – BOJNICE
     Poznávanie Slovenska cez Nitriansky kraj
        1. trasa: NITRA –NOVÉ ZÁMKY - HURBANOVO – KOMÁRNO
        2. trasa: ZLATÉ MORAVCE – TOPOĽČIANKY – LEVICE – BRHLOVCE – ŠTÚROVO
        3. trasa: TOPOĽČANY – BOJNÁ
        4. trasa: ŠAĽA – KOLÁROVO
     Poznávanie Slovenska cez Žilinský kraj
        1. trasa: ŽILINSKÁ KOTLINA – ŽILINA – RAJECKÉ TEPLICE – ČIČMANY – POVAŽSKÉ PODOLIE – BYTČA – SÚĽOVSKÉ VRCHY – KYSUCE
        2. trasa: ORAVA – DOLNÝ KUBÍN – ORAVSKÝ HRAD – PRIEHRADA ORAVA
        3. trasa: LIPTOVSKÁ KOTLINA – NÍZKE TATRY
        4. trasa: TURČIANSKA KOTLINA – MARTIN – VEĽKÁ FATRA
      Poznávanie Slovenska cez Banskobystrický kraj
        1. trasa: BANSKÁ ŠTIAVNICA – ŠTIAVNICKÉ VRCHY – ŽIARSKA KOTLINA – ŽIAR NAD HRONOM – KREMNICKÉ VRCHY – KREMNICA – KREMNICKÉ BANE
        2. trasa: BANSKÁ BYSTRICA – HOREHRONSKÉ PODOLIE – BREZNO – TELGÁRT
        3. trasa: BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLENSKÁ KOTLINA – DETVA – POĽANA – OČOVÁ – LUČENEC – JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA – CEROVÁ VRCHOVINA – POLTÁR – VEĽKÝ KRTÍŠ
       4. trasa: RIMAVSKÁ KOTLINA – RIMAVSKÁ SOBOTA – JELŠAVA – SLOVENSKÉ RUDOHORIE – MURÁNSKA PLANINA
       Poznávanie Slovenska cez Prešovský kraj
       1. trasa: POPRAD – TATRY– TATRANSKÁ LOMNICA – STARÝ SMOKOVEC
       2. trasa: POPRADSKÁ KOTLINA – POPRAD – KEŽMAROK – PIENINY
       3. trasa: LEVOČA – PREŠOV – BARDEJOV – DUKLA
       4. trasa: SLANSKÉ VRCHY – VIHORLATSKÉ VRCHY – NÍZKE BESKYDY – HUMENNÉ – POLONINY – MEDZILABORCE – DREVENÉ KOSTOLY
Poznávanie Slovenska cez Košický kraj
       1. trasa: KOŠICKÁ KOTLINA – KOŠICE – SLANSKÉ VRCHY – DARGOVSKÝ PRIESMYK – HERĽANY – SEČOVCE
       2. trasa: TREBIŠOV – VÝCHODOSLOVENSKÁ NÍŽINA – BODROG – KLIN NAD BODROGOM – ČIERNA NAD TISOU – SENIANSKE RYBNÍKY – ZEMPLÍNSKA
       3. trasa: SLOVENSKÉ RUDOHORIE – KRÁSNA HÔRKA – ROŽŇAVA – OCHTINÁ – DOBŠINÁ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES – SPIŠSKÝ HRAD
       4. trasa: SLOVENSKÝ KRAS – SILICKÁ PLANINA – GOMBASECKÁ JASKYŇA – DOMICA Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Počet strán 96
Formát A4

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a osem..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

DIGI GEOGRAFIA 8

DIGI GEOGRAFIA 8

  Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií..

11,00 €

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 8

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymn..

17,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE Z..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník Z..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

  Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a..

5,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽE..

15,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – PRACOVNÝ ZOŠIT

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔ..

5,00 €

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGI GEOGRAFIA 9

  DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripr..

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ..

17,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/11322:4-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 1. ROČNÍK GYMNÁZIA SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A 5. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

GEOGRAFIA PRE 1. ROČNÍK GYMNÁZIA SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A 5. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Učebnica GEOGRAFIA 1 je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím..

24,00 €