• KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-671-3

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVINKA
Rozvíjajúce aktivity pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ani po dosiahnutí hraničného veku plniť požiadavky školy. Aktivity v pracovnom zošite sú vhodné najmä pre rozvoj detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli úroveň vhodnú na bezproblémové zaškolenie.

Pracovný zošit ponúka variabilné hrové situácie pre zábavný rozvoj spôsobilostí dieťaťa, ktoré podmieňujú jeho úspešný štart v 1. ročníku základnej školy:
perceptuálno-motorický rozvoj osobnosti dieťaťa – precvičenie drobného svalstva rúk, pohyblivosť prstov, vizuomotorika, elementárne pracovné a technické zručnosti, postreh a zraková diferenciácia, precíznejšie pozorovanie a skúmanie, grafomotorika, počiatočné písanie,
kognitívny rozvoj osobnosti dieťaťa – rozumové, jazykové, rečové a predmatematické schopnosti, fonematický sluch, predstavivosť, pamäť a pozornosť, tvorivosť v reči,
sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa - komunikačné schopnosti, sociálna komunikácia, empatia,
• pracovno-motivačný rozvoj osobnosti dieťaťa – integrálna súčasť všetkých troch predchádzajúcich skupín.

Pracovné listy majú uľahčiť prácu pedagógom, ktorí sa programom inšpirujú. Rovnako tým, ktorí deti na úspešný vstup do školy pripravujú individuálne v domácom prostredí, či už zo zdravotných, alebo iných dôvodov.

Ciele aktivít sú modifikované k aktuálnemu obsahu predprimárneho vzdelávania a podporené prvkami v súlade s osobnostne orientovanou edukáciou. Umožňujú ponúknuť všetkým deťom veľmi cenné zážitky úspechu. Prostredníctvom netradičných motivačných prostriedkov vedú dieťa nielen k zámernej samostatnej činnosti, ale aj k samostatnému overovaniu správnosti riešenia úlohy, jednoduchšie nazývanej sebakontrola. Prostriedkom na jej realizáciu sú autokorektívne prvky v rôznej podobe, ktoré sú priamo zakomponované v pracovných listoch.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová

     

OBSAH

Pracovný zošit ponúka:
• krátky teoretický exkurz do problematiky školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti,
• praktickú časť spracovanú v podobe pracovných listov s inštruktážnou tabuľkou so zrozumiteľným návodom, ako s listom pracovať,
• aktivity podporené prvkami osobnostne orientovanej edukácie s variabilnou motiváciu k činnosti, možnosťou autokorekcie,
• aktivity koncipované ako jednoduché problémové úlohy, ktoré sú pre dieťa atraktívne,
• komplexný cielený rozvoj budúceho žiaka – prváka so zameraním na jeho perceptuálno-motorický, kognitívny, sociálno-emiocionálny aj pracovno-motivačný osobnostný progres. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM KOMPLET

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM KOMPLET

Séria dvoch pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom, ktorá pozostáva z dvoch pracovných zošit..

14,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

„Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa odrazu stáv..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogi..

19,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

Slúži na úspešný rozvoj kresliarskych zručností najmenších detí, ale aj na celkový rozvoj dieťaťa a ..

9,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

Kuliferdík – Aktivity na celý rok je jedinečnou pomôckou pre najmenšie deti, ktorá sa dá využiť ako ..

7,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

Súbor Kuliferdo – Predškolák s ADHD obsahuje dvojicu pracovných zošitov s pracovnými listami. Prináš..

14,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. ..

7,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. ..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

20,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a její diagnostika – 1.

ŠKOLNÍ ZRALOST a její diagnostika – 1.

Prvý titul z edičného radu Školská zrelosť, určený najmä pedagógom materských škôl a prvého stupňa z..

20,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a odklady školní docházky – 2.

ŠKOLNÍ ZRALOST a odklady školní docházky – 2.

Druhý diel edičného radu Školská zrelosť prináša komplexne spracovanú tému odkladov školskej dochádz..

20,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a komunikace – 3.

ŠKOLNÍ ZRALOST a komunikace – 3.

Tretí diel edičného radu Školská zrelosť prináša komplexne spracovanú tému komunikácie v materskej š..

20,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: vzdělávaní a diagnostika – 4.

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: vzdělávaní a diagnostika – 4.

Štvrtý diel edičného radu Školská zrelosť predstavuje špecifiká vzdelávania a diagnostiky detí so šp..

20,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: v praxi mateřské školy – 5.

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: v praxi mateřské školy – 5.

Piaty diel edičného radu Školská zrelosť sa venuje problematike príprave detí so ŠVP na školskú doch..

20,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6.

ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6.

V triedach materských škôl učiteľky denne stoja pred kolektívom detí, ktorý je tvorený deťmi z intak..

20,00 €

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Aktivity na nácvik písania a vnímaniaMožnosť sledovania individuálneho napredovania detíDobrý štart ..

9,00 €

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

Rozvoj grafomotorických zručností Osvojenie si správnych základov pre budúce písanie a kreslenie P..

9,00 €

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)Súbor ôsmich červených pracovných zošitov zameraný na rozvoj ško..

25,00 €

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

Výhodný balík obsahuje 8 pracovných zošitov KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ) a 1 pracovný zošit ..

27,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

9,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

Prax dokázala, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale st..

4,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí,..

7,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Červený súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pre pedagógov a rodičov deti predš..

18,00 €