• ROZROZPRÁVAJ SA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-967-7

ROZROZPRÁVAJ SA

NOVINKA
Pracovné listy s logopedickými cvičeniami pre mladší predškolský vek (od 3 do 4 rokov).

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Pracovné listy s logopedickými cvičeniami sú určené pre deti, ktoré majú problémy s rečou. Či už ide o deti, ktoré vo svojich troch rokoch používajú len pár slov a potrebujeme ich stimulovať, aby sa viac rozhovorili; deti, ktorých zrozumiteľnosť reči je zhoršená; alebo aj deti, u ktorých treba rozvíjať aktívnu slovnú zásobu a vetnú stavbu.

Pomôcka nenahrádza logopedickú terapiu, je však zostavená tak, aby bola praktickou pomôckou pre rodičov, pedagógov materských škôl i logopédov a klinických logopédov. Mala by pomôcť v orientácii, čo by dieťa malo vedieť a ako jednotlivé schopnosti upevniť precvičením jednotlivých oblastí.

Logopedické cvičenia sú kľúčové pre rozvoj a korekciu reči u detí. Majú za cieľ zlepšiť výslovnosť, artikuláciu a celkovú schopnosť komunikácie. Problémy s rečou, ako sú napríklad problémy s artikuláciou sykaviek alebo hlások R či L môžu mať vplyv na sebavedomie a interakciu s ostatnými. Logopedické cvičenia, hry a riekanky sú efektívnym spôsobom, ako tieto problémy riešiť a podporiť rozvoj reči hravo a účinne. Význam logopedických cvičení spočíva aj v tom, že pomáhajú predchádzať možným budúcim ťažkostiam v škole a v sociálnom živote, ktoré môžu byť spôsobené rečovými prekážkami. Preto je dôležité venovať pozornosť včasnej logopedickej intervencii a pravidelnému cvičeniu. 


Výhody pracovných listov:

- nezameriavajú sa "len" na precvičovanie výslovnosti, sú komplexne spracovanou pomôckou kopírujúc prirodzený vývin reči, venujú sa aj oblastiam, ktoré s rečou úzko súvisia, aj oblastiam, ktoré sú súčasťou základu logopedickej terapie (ale pozor: nenahrádzajú ju)

- každá tematická kapitola má teoretický úvod, pričom všetky cvičenia sú vyskúšané v praxi klinického logopéda.

- pracovné listy sú koncipované od najľahších po zložitejšie. Poradie je len odporúčané, môžu sa najskôr zaradiť cvičenia, ktoré sa dieťaťu daria lepšie alebo sa mu viac páčia.

- v sprievodných textoch k jednotlivým kapitolám a podkapitolám je návod, ako s nimi pracovať.

- čierno-biele ilustrácie dávajú možnosť vyfarbiť si ich. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedička

Odborná garancia slovenského vydania: Mgr. Jana Pečarková         


OBSAH

1. Úvod

2. Rozvoj oblastí úzko súvisiacich s rečou

2.1 Hrubá motorika

2.2 Jemná motorika

2.3 Grafomotorika

2.4 Motorika jazyka

3. Sluchové vnemy a ich rozlišovanie

3.1 Načúvanie

3.2 Sluchové cvičenia

3.3 Sluchová pamäť

3.4 Rytmizácia

4. Porozumenie

5. Reč – od slovnej zásoby k výslovnosti

5.1 Slovná zásoba

5.2 Vetná stavba

5.3 Fixácia hlások   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu pracovné listy s logopedickými cvičeniami
Určené pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov, logopédov, pediatrov
Počet strán 116
Formát A4 brožúra s pracovnými listami
Rok vydania 2024

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu pracovné listy s logopedickými cvičeniami
Určené pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov, logopédov, pediatrov
Počet strán 116
Formát A4 brožúra s pracovnými listami
Rok vydania 2024

Súvisiace produkty

REČ DETÍ V MŠ

REČ DETÍ V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)Súbor ôsmich červených pracovných zošitov zameraný na rozvoj ško..

20,00 € 25,00 €

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ..

7,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

  „Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa o..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

21,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

Predškolský vek je veľmi dôležitý z hľadiska rozvoja komunikačných schopností nielen vzhľadom na ško..

6,00 €