• VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–507-5

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2


Vzory dokumentov pre materské školy na USB kľúči so zameraním na povinné predprimárne vzdelávanie – druhý diel.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

PopisObsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič obsahuje 25 textov formátu Word, pričom sú tematicky zamerané na internú evaluáciu materskej školy. Typovo ide o vzory či dotazníky.

Záujemca bude mať k dispozícii materiál z týchto tém.:
• interná evaluácia materskej školy,
• autoevaluácia ako súčasť riadenia materskej školy,
• kontrolná a hodnotiaca činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca,
• ročný plán vnútornej kontroly školy.


Výhody USB nosiča:

  • Väčšina súborov na USB je editovateľná.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 

Autori:
kolektív autorov

OBSAH

1. Interná evaluácia materskej školy
     1.1 Dotazník pre rodičov
     1.2 Evaluačný hárok
     1.3 Návrhy opatrení
     1.4 Priebeh autoevaluácie ŠkVP
     1.5 Rámcový časový plán autoevaluácie ŠkVP na obdobie školského roka
     1.6 Spracovanie výsledkov oblastí autoevaluácie ŠkVP
     1.7 Základné východiská autoevaluácie ŠkVP

2. Autoevaluácia ako súčasť riadenia materskej školy
     2.1 Dotazník pre zamestnancov MŠ
     2.2 Anketa o spokojnosti rodičov s MŠ
     2.3 Hodnotenie vzdelávacej aktivity v MŠ
     2.4 Pozorovací hárok na uplatnenie hodnotenia detí v predprimárnom vzdelávaní
     2.5 Sebahodnotiaci hárok pre učiteľa predprimárneho vzdelávania

3. Kontrolná a hodnotiaca činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca
     3.1 Dotazník pre rodičov II
     3.2 Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca
     3.3 Hospitačný záznam ku komplexnej hospitácii
     3.4 Hospitačný záznam k tematickej hospitácii
     3.5 Súhrnné zistenia vnútornej kontroly a hodnotenia materskej školy
     3.6 Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca
     3.7 Riadenie školy v systéme kvality – dotazník
     3.8 Záznam z analýzy pedagogickej dokumentácie

4. Kontrolná činnosť v materskej škole
     4.1 Plán kontrolnej činnosti – ukážka
     4.2 Hospitačný záznam – ukážka
     4.3 Záznam z kontroly plnenia prijatých opatrení – ukážka
     4.4 Hárok sebahodnotenia pedagogického zamestnanca – ukážka
     4.5 Hárok hodnotenia pedagogického zamestnanca – ukážka Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. ..

19,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ..

7,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

21,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

7,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €