• VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–507-5

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2


Vzory dokumentov pre materské školy na USB kľúči so zameraním na povinné predprimárne vzdelávanie – druhý diel.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021


Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič obsahuje 25 textov formátu Word, pričom sú tematicky zamerané na internú evaluáciu materskej školy. Typovo ide o vzory či dotazníky.

Záujemca bude mať k dispozícii materiál z týchto tém.:
• interná evaluácia materskej školy,
• autoevaluácia ako súčasť riadenia materskej školy,
• kontrolná a hodnotiaca činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca,
• ročný plán vnútornej kontroly školy.


Výhody USB nosiča:

  • Väčšina súborov na USB je editovateľná.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 

Autori:
kolektív autorov

OBSAH

1. Interná evaluácia materskej školy
     1.1 Dotazník pre rodičov
     1.2 Evaluačný hárok
     1.3 Návrhy opatrení
     1.4 Priebeh autoevaluácie ŠkVP
     1.5 Rámcový časový plán autoevaluácie ŠkVP na obdobie školského roka
     1.6 Spracovanie výsledkov oblastí autoevaluácie ŠkVP
     1.7 Základné východiská autoevaluácie ŠkVP

2. Autoevaluácia ako súčasť riadenia materskej školy
     2.1 Dotazník pre zamestnancov MŠ
     2.2 Anketa o spokojnosti rodičov s MŠ
     2.3 Hodnotenie vzdelávacej aktivity v MŠ
     2.4 Pozorovací hárok na uplatnenie hodnotenia detí v predprimárnom vzdelávaní
     2.5 Sebahodnotiaci hárok pre učiteľa predprimárneho vzdelávania

3. Kontrolná a hodnotiaca činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca
     3.1 Dotazník pre rodičov II
     3.2 Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca
     3.3 Hospitačný záznam ku komplexnej hospitácii
     3.4 Hospitačný záznam k tematickej hospitácii
     3.5 Súhrnné zistenia vnútornej kontroly a hodnotenia materskej školy
     3.6 Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca
     3.7 Riadenie školy v systéme kvality – dotazník
     3.8 Záznam z analýzy pedagogickej dokumentácie

4. Ročný plán vnútornej kontroly školy
    4.1 Hárok hodnotenia pedagogického zamestnanca
    4.2 Hárok sebahodnotenia pedagogického zamestnanca
    4.3 Plán hospitačnej činnosti
    4.4 Ročný plán vnútornej kontroly školy
    4.5 Záznam kontroly prijatých opatrení Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

20,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

32,00 € 37,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

20,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

20,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

20,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

18,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

60,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

20,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €