• KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-472-6

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia


Pracovný zošit s pracovnými listami pre deti vo veku 5 – 7 rokov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou – so zameraním na správanie a komunikáciu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
10 alebo viac 5,70 €
25 alebo viac 4,40 €
ks

Popis

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. Prostredníctvom odporúčaní, typov, nápadov a pracovných listov tak môžete podporovať rozvoj všetkých stránok osobnosti detí s ADHD.

Pracovný zošit Kuliferdo – Predškolák s ADHD 2 – Správanie a komunikácia, je určený pre deti vo veku od 5 – 7 rokov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Je rozdelený na tri hlavné časti:
1. Správanie a prežívanie
2. Komunikácia, reč a myslenie
3. Vybrané možnosti podpory

V jednotlivých častiach nájdete podrobne rozanalyzované najčastejšie témy a problémy, s ktorými sa u predškolákov s ADHD v praxi stretávate. Tu sa dozviete, ako s nimi pracovať. Pre jednoduchšie pochopenie tém a problémov je vždy na úvod zaradený ilustračný príbeh, návrhy, ako dieťaťu pomôcť, odporúčania a tipy. Za každou témou nájdete pracovné listy, ktoré slúžia na precvičovanie a overovanie. 

Pracovný zošit ponúka rozpracované oblasti a problémy, s ktorými sa rodičia a učitelia stretávajú pri výchove a vzdelávaní detí s ADHD. Okrem nich nájdu v pracovnom zošite reálne príbehy, typy na ich riešenie a návrhy ako dieťaťu pomôcť.

Vychádza ako súčasť série KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD

 

ODBORNÁ GARANCIA

Odborná garantka: PaedDr. Dana Kovárová – Je riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách. Má dlhoročnú prax s deťmi s ADHD, poskytuje psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť deťom, ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom. Jej odborná činnosť je zameraná predovšetkým na diagnostiku a reedukáciu výchovno-vzdelávacích problémov a odbornú metodickú pomoc.

Autorky:

Mgr. Jaroslava Budíková

Mgr. Lenka Komendová

     

OBSAH

1. Správanie a prežívanie
Pergameny
Pravidlá
Galéria slávy
Sebavedomie dieťaťa
Emócie
Predchádzanie afektu
Poraď chlapcovi
Práca s afektom
Námety na hry
Nevhodný spôsob upútania pozornosti
Preteky
Prehra, podriaďovanie sa pravidlám
Sebahodnotiaci kalendár
Práca s dennými činnosťami
Rozprávaj
Egocentrickosť a žiarlivosť
Pokračovanie príbehov
Prirodzený dôsledok správania
Slušne správanie
Výchovne problémy v materskej škole
Čo je správne?
Správanie na verejnosti
Na záver k správaniu a prezívaniu

2. Komunikácia, reč a myslenie
Experimenty
Komunikácia s dieťaťom
Opičky
Neverbálne signály v komunikácii s dieťaťom
Rozprávkový detektív
Fabulovanie
Básnička
Rozvoj reči u deti s ADHD
ZOO
Pragmatická rovina reči (používanie jazyka v praxi)
Kapor Krištof I
Gramatická (morfologicko-syntaktická) rovina jazyka
Kapor Krištof II
Artikulačná neobratnosť a dyslália
Čo k sebe patri?
Špecifika myslenia u deti s ADHD
Vymýšľame rozprávky
Zrýchlené myslenie
Pokračovanie príbehu
Logický úsudok
Počítanie
Predmatematické zručnosti
Na záver ku komunikácií, reči a mysleniu

3. Vybrané možnosti podpory
Zvieratá
Špeciálne programy KUMOT a KUPREV
Snehuliak
HYPO
Maxík Popletko
Maxím, trampolining, FIE a pohybové cvičenia
Rodina
Výchova láskou — Obnova lásky v rodine, Ideme spoločne
Pokračovanie príbehu
Videotréning interakciou (VTI)
Povedz, čo sa stalo
Terapia Cesta pre deti
Dažďová tyč
Muzikoterapia
Rozfúkané farby
Arteterapia a artefiletika
Hádaj, kto som
Dramaterapia
Domáce zvieratka
Zooterapia
Kúpeľňový rituál
Bazénová terapia a pobyt dieťaťa vo vode
Na záver k vybraným možnostiam podpory Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre deti vo veku od 5 do 7 rokov
Počet strán 72
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Určené pre deti vo veku od 5 do 7 rokov
Počet strán 72
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

Kuliferdík – Aktivity na celý rok je jedinečnou pomôckou pre najmenšie deti, ktorá sa dá využiť ako ..

6,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

Súbor Kuliferdo – Predškolák s ADHD obsahuje dvojicu pracovných zošitov s pracovnými listami. Prináš..

12,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. ..

6,00 €

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

Vzhľadom na neustály nárast počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vznikol tento ..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

Brožúra netradičným spôsobom predstavuje problematiku ADHD a sústredí sa najmä na porozumenie svetu ..

18,00 €

ADHD KROK ZA KROKEM

ADHD KROK ZA KROKEM

Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Prestavuje základné vymedzenie tejto poru..

18,00 €

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Aktivity na nácvik písania a vnímaniaMožnosť sledovania individuálneho napredovania detíDobrý štart ..

7,90 €

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

Rozvoj grafomotorických zručností Osvojenie si správnych základov pre budúce písanie a kreslenie P..

7,90 €

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)Súbor ôsmich červených pracovných zošitov zameraný na rozvoj ško..

19,00 € 22,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

7,90 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí,..

6,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Červený súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pre pedagógov a rodičov deti predš..

16,00 €