• LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA

LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA


Pacienti s nedostatočnosťou imunitného systému sa v medicínskej praxi vyskytujú čoraz častejšie a je nutné im venovať zvýšenú pozornosť a pristupovať k ich liečbe s opatrnosťou.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    10,00 €

ks

Popis

Infekcie sú zvyčajne prvými prejavmi poruchy imunitného systému, sprevádzajú pacienta po dobu trvania imunodeficitu. Stávajú sa často príčinou smrti imunokompromitovaného pacienta.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: h.doc.MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

OBSAH

1. Špecifiká imunokompromitovaného pacienta
1.1. Klinické prejavy infekcií u IK pacientov
1.1.1 Febrilná neutropénia
1.1.2 Klinický obraz vírusových infekcií
1.1.3 Klinické prejavy mykotických infekcií
2. Etiológia
3. Diagnostika
3.1 Diagnostické metódy
3.2 Kazuistika 1
3.3 Odporúčané mikrobiologické vyšetrenia
3.4 Diagnostika vírusových infekcií
4. Diferenciálna diagnostika
5. Terapia - všeobecné zásady
5.1. Terapia infekcií spôsobených baktériami
5.2. Terapia febrilnej neutropénie
5.2.1 Pacienti s vysokým rizikom
5.2.2 Pacienti s nízkym rizikom
5.3 Terapia mykotických infekcií
5.4 Terapia vírusových infekcií
5.4.1 Herpes simplex vírus
5.4.2 Herpes/varicella zoster vírus
5.4.3 Cytomegalovírus 
5.4.4 Vírus Epstein – Barrovej
6. Prevencia infekcií u imunokompromitovaných pacientov
6.1 Všeobecné opatrenia
6.2 Špecifické opatrenia 
6.2.1 Antibakteriálna profylaxia
6.2.2 Profylaxia proti kvasinkám a vláknitým hubám
6.2.3 Profylaxia vírusových infekcií
6.2.4 Podávanie rastových faktorov v profylaxii a liečbe infekcií
6.3 Vakcinácia imunokompromitovaných pacientov
7. Pneumónia u imunokompromitovaných pacientov
7.1 Definícia a charakteristika pneumónie
7.2 Príčina pneumónie
7.3 Klinický obraz pneumónie
7.4 Diagnostika pneumónie
7.5 Patogény pneumónie
7.6 Terapia pneumónie

7.7 Terapia zriedka vyskytujúcich sa infekciíObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 42
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 42
Formát A5

Súvisiace produkty

INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST U KOMUNITNÝCH PACIENTOV

INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST U KOMUNITNÝCH PACIENTOV

Voľba vhodného liečebného postupu močových infekcií a výber antibiotickej liečby v konečnej miere zá..

8,00 €

LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA

LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA

Infekcie sú zvyčajne prvými prejavmi poruchy imunitného systému, sprevádzajú pacienta po dobu trvani..

10,00 €

INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – PNEUMÓNIE

INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – PNEUMÓNIE

Mikrobiologická a sérologická diagnostika je v bežnej klinickej praxi nahrádzaná empirickou liečbou,..

10,00 €

ZOONÓZY

ZOONÓZY

Na človeka sa prenášajú najčastejšie z domácich zvierat. Iné mikrobiálne druhy sú patogénne aj pre z..

10,00 €