• MAGNÉZIUM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-933-2

MAGNÉZIUM

NOVINKA
Jedinečná kniha svojho druhu na slovenskom knižnom trhu sa venuje úlohe magnézia v etiopatogenéze chorobných stavov a možnostiam jeho terapeutického využitia. Podtitul znie: Funkcie a homeostáza – Klinická medicína – Farmakoterapia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Napriek každodennému používaniu magnézia v medicíne nie je v slovenskej ani českej odbornej literatúre dostupné také dielo, ktoré by sa komplexne venovalo úlohe magnézia v etiopatogenéze chorobných stavov a možnostiam jeho terapeutického využitia.

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho pribúdania nových poznatkov a dôkazov o význame magnézia v etiopatogenéze viacerých ochorenív rôznych oblastiach klinickej medicíny. Nezanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že vzhľadom na zmenu environmentálnych podmienok v posledných desaťročiach, ako aj na zmenu životného štýlu obyvateľstva a demografické zmeny populácie deficit magnézia pravdepodobne ešte výraznejšie ovplyvní celkový zdravotný stav obyvateľstva.

Kniha je koncipovaná do troch častí, pričom každá predstavuje samostatný koncept vhodný pre určité odbornosti a zároveň všetky na seba logicky nadväzujú, a vzájomne sa dopĺňajú.

Prvá časť Magnézium – funkcie a homeostáza podáva nielen všeobecný pohľad na tento prvok, ale najmä opisuje základné procesy týkajúce sa homeostázy magnézia a jej porúch v našom organizme. Pochopenie týchto mechanizmov zároveň odpovedá na otázku, prečo magnézium využívame v klinickej praxi.

V druhej časti Magnézium – klinická medicína sme uviedli hlavné odbory medicíny, v ktorých sa magnézium terapeuticky využíva na liečbu rôznych ochorení spojených s jeho deficitom.

Základné princípy liečby nedostatku magnézia sú uvedené v tretej časti Magnézium – farmakoterapia. 
 


ODBORNÁ GARANCIA
Recenzenti: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM; prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

Editori: doc. MUDr. Milan Grofi k, PhD.; MUDr. Michal Cibulka, PhD.; doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH

Autori:

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.; MUDr. Tomáš Bělohlávek; MUDr. Michal Cibulka, PhD.; Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA; doc. MUDr. Milan Grofi k, PhD.; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM; prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA, FAAAAI; doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.; doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.; MUDr. Adam Markocsy; doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.; doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH; MUDr. Filip Olekšák, PhD.; MUDr. Otília Petrovičová, PhD.; MUDr. Anna Vachulová, PhD.; MUDr. Andrea Vašková 


OBSAH


Zoznam skratiek
Predslov
Z posudkov recenzentov


MAGNÉZIUM – FUNKCIE A HOMEOSTÁZA
1. Magnézium – charakterizácia, chemické a fyzikálne vlastnosti, význam v prírode (M. Cibulka)
2. História využitia magnézia v medicíne (M. Cibulka)
3. Funkcie magnézia v živočíšnej bunke (M. Cibulka)
4. Funkcie magnézia vo vybraných bunkových typoch a tkanivách (M. Cibulka)
5. Homeostáza magnézia na úrovni organizmu (M. Cibulka)
6. Homeostáza magnézia na úrovni bunky (M. Cibulka, M. Kolísek)
7. Rozvrátená homeostáza magnézia (M. Cibulka)
8. Možnosti stanovenia magnéziového statusu (M. Cibulka)


MAGNÉZIUM – KLINICKÁ MEDICÍNA
9. Magnézium v klinickej medicíne (M. Grofik)
10. Magnézium v neurológii (M. Grofik)
11. Magnézium v gynekológii a pôrodníctve (A. Vašková)
12. Magnézium v diabetológii (P. Jackuliak)
13. Magnézium v endokrinológii (M. Kužma)
14. Magnézium v klinickej imunológii, alergológii a pneumológii (M. Jeseňák, O. Petrovičová, A. Markocsy, P. Bánovčin)
15. Magnézium v pediatrii (F. Olekšák, P. Bánovčin, M. Jeseňák)
16. Magnézium v psychiatrii (J. Dragašek)
17. Magnézium v algeziológii (I. Martuliak)
18. Magnézium v anestéziológii a intenzívnej medicíne (T. Bělohlávek)
19. Sumár najčastejších možností terapeutického využitia magnézia v klinickej medicíne (M.Grofik)

MAGNÉZIUM – FARMAKOTERAPIA
20. Nutričná suplementácia a liečba nedostatku magnézia (D. Mináriková)
21. Biologická dostupnosť a liečba nedostatku magnézia (D. Mináriková)
22. Bezpečnosť liečby nedostatku magnézia (D. Mináriková)Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia
Určené pre študentov medicíny, lekárov, zdravotníckych zamestnancov, farmaceutov, prírodovedcov
Počet strán 220
Formát 16 x 23 cm

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia
Určené pre študentov medicíny, lekárov, zdravotníckych zamestnancov, farmaceutov, prírodovedcov
Počet strán 220
Formát 16 x 23 cm

Súvisiace produkty

PROTIRAKOVINOVÁ DIÉTA

PROTIRAKOVINOVÁ DIÉTA

Počty nádorových ochorení na Slovensku stúpajú, mnohé z nich sú dôsledkom nesprávneho zdravotného št..

22,00 €

DIÉTA PRI CHOROBÁCH PAŽERÁKA, ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA

DIÉTA PRI CHOROBÁCH PAŽERÁKA, ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA

Diéty pri chorobách pažeráka, žalúdka a dvanástnika majú svoje osobitosti, ktoré vyplývajú predovšet..

22,00 €

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

PRIPRAVUJEME DOTLAČPotraviny sú strategickou komoditou, ktorá má nesmierny význam nielen z pohľadu e..

57,00 €

REDUKČNÁ DIÉTA – SKÚSME TO INAK

REDUKČNÁ DIÉTA – SKÚSME TO INAK

Nadhmotnosť/obezita je celosvetovo považovaná za globálnu epidémiu až pandémiu s rozsiahlymi zdravot..

22,00 €

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

Ochorenia srdca a ciev vznikajú prevažne na podklade chorobných zmien v stenách tepien. Najčastejším..

6,00 €

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS

ODPORÚČANIA LEKÁRA, AKO SA STRAVOVAŤ, KEĎ MÁM CHORÝ ŽLČNÍK A PANKREAS

Diétne zásady pri chorobách žlčníka a pankreasu si vyžadujú osobitné opatrenia, a preto sa v istých..

10,00 €

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?

ČO MÁME JESŤ, ABY SME CHRÁNILI SRDCE A CIEVY?

Ktoré sú vhodné potraviny? Ktoré majú nepriaznivý vplyv a v aké množstva sú pre naše zdravie akcepto..

6,00 €

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ TUKY

V akých zdrojoch ich máme hľadať a v akých množstvách? Množstvo potravín obsahuje skryté nezdravé tu..

10,00 €

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB

POHYB A TELESNÁ AKTIVITA AKO PREVENCIA CHORÔB

PDF dokument obsahuje rady k potrebnej intenzite aktivity a rady, ako si správne zvoliť druh pohybov..

6,00 €

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU

LIEČBA CHORÔB ŽLČNÍKA A PANKREASU

Choroby žlčníka a pankreasu sa vyskytujú v akútnej aj v chronickej forme. Akútny priebeh býva častok..

10,00 €

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?

PREČO VZNIKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE?

Tuková choroba pečene patrí medzi najčastejšie ochorenia pečene. Najčastejšou príčinou vzniku je nes..

13,00 €

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?

ČO PEČEŇ POŠKODZUJE A ČO JU CHRÁNI?

Aj keď má pečeň veľmi dobrú regeneračnú schopnosť a dokáže obnoviť poškodené bunky, dlhodobé pôsobe..

10,00 €

ATEROSKLERÓZA

ATEROSKLERÓZA

Ateroskleróza je dlhodobé poškodenie cievnej steny, kde dochádza k zužovaniu ciev, ktoré je spôsoben..

10,00 €

DIÉTA PRI OCHORENIACH PEČENE

DIÉTA PRI OCHORENIACH PEČENE

Nealkoholová tuková choroba pečene a nárast prevalencie rakoviny pečene majú prudko vzostupný tr..

22,00 €

DIÉTA PRI ZVÝŠENOM CHOLESTEROLE A INÝCH PORUCHÁCH METABOLIZMU TUKOV

DIÉTA PRI ZVÝŠENOM CHOLESTEROLE A INÝCH PORUCHÁCH METABOLIZMU TUKOV

PRIPRAVUJEME NOVÉ VYDANIEPoruchy metabolizmu lipidov patria k najčastejšie sa vyskytujúcim metabolic..

22,00 €

DIÉTA PRE DIABETIKOV

DIÉTA PRE DIABETIKOV

Pacienti hľadajú a veľmi radi prijímajú pokyny a rady o diétnom stravovaní a liečebnej výžive. S tou..

22,00 €

DIÉTA PRI OCHORENIACH ŽLČNÍKA A PANKREASU

DIÉTA PRI OCHORENIACH ŽLČNÍKA A PANKREASU

Vydanie tejto publikácie podporili: • ALFA BIO s.r.o. • BERLIN-CHEMIE A.G. • Fresenius Kabi s.r.o..

22,00 €