• MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-362-0

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Praktická príručka, ktorá zrozumiteľne a na množstve konkrétnych aktivít učiteľom v materských školách objasňuje základné princípy a východiská multikultúrnej výchovy. Neupozorňuje na rozdiely medzi jednotlivými kultúrami, ale stavia na tom, čo majú rozdielne kultúry spoločné.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks
NÁJDETE AJ V BALÍKOCH:
BALÍK PRE MATERINKY

Popis

materinky

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho školského veku a staršieho školského veku. Odborná brožúra zohľadňuje tieto špecifiká a efektívne a zrozumiteľne prepája teóriu s praktickými úlohami, aktivitami a učením sa cez rozprávku.

Odborná brožúra zrozumiteľne objasňuje učiteľom v materských školách princípy, východiská multikultúrnej výchovy a hlavne zmysel výchovno - vzdelávacej činnosti založenej na týchto princípoch.
Text je zmysluplnou syntézou myšlienok multikultúrnej výchovy a inkluzívneho prístupu v predprimárnom vzdelávaní.
V druhej časti publikácie ponúka aj inšpirácie pre aplikáciu v praxi v podobe návrhu aktivít s dôsledným komentárom ako s problematikou pracovať aj nepracovať, čoho sa vyvarovať a na čo klásť dôraz. 

Brožúra prináša metodické usmernenia v dnes tak aktuálnej téme – multikultúrnej výchovy a bohatú zbierku aktivít a nápadov, ako ju aplikovať v materskej škole. Autorka neponúka stereotypný pohľad na multikultúrnu výchovu, ktorá je najmä o poznávaní rozdielov a učení sa tolerovaniu inakosti. Za každou aktivitou sa ukrýva poznanie o svete, v ktorom dnešné deti žijú, poznanie ich vnútorného prežívania, poznanie výnimočnosti dieťaťa v tomto veku. Autorka ukazuje, že multikultúrna výchova v materskej škole je predovšetkým o sebapoznávaní a rozvíjaní vzťahov k ľuďom, ktorí tvoria ich svet. Ten nepresahuje hranice národov či krajín. Je to svet ich rodiny, príbuzných, kamarátov a kamarátok v škôlke či na ihrisku.

Pomocou tejto brožúrky pomôžete deťom tento svet uchopiť aktívne a radostne, a porozumieť mu.  
 

ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Mgr. Michaela Vargová, PhD., riaditeľka Materskej školy, Profesora Sáru 3, Banská Bystrica
Autor:
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., vedúca Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

OBSAH

1. Úvod
I. TEORETICKÁ ČASŤ
2. Čo je to multikultúrna výchova
2.1 Základné cieľové oblasti multikultúrnej výchovy
2.1.1 Vzťah človeka k sebe samému
2.1.2 Vzťah človeka k iným ľuďom
2.1.3 Vzťah človeka k svetu
3. Ako dosiahnuť ciele multikultúrnej výchovy alebo ako na to
4. Multikultúrna výchova v kurikule predprimárneho vzdelávania
4.1 Vzťah k sebe samému
4.2 Vzťah k iným ľuďom
4.3 Vzťah k svetu

II. PRAKTICKÁ ČASŤ
5. Multikultúrna výchova v praxi
5.1 Spoznávame iné kultúry
5.1.1 Aktivita Vianoce na sto spôsobov
5.1.2 Aktivita Môj víkend s mackom Lackom
5.1.3 Aktivita Okno spomienok
5.2 Učíme sa prijímať a oceňovať názorovú rozmanitosť
5.2.1 Aktivita Kalia – vesmírna víla
5.2.2 Aktivita Dovolenka snov
5.3 Hľadáme, čo nás spája
5.3.1 Aktivita Molekuly
5.3.2 Aktivita Autoportrét
5.4 Protipredsudková výchova v materskej škole
6. Rozprávka, ktorá učí kriticky a tvorivo myslieť
6.1 Tvorivý dialóg - práca s rozprávkou
7. Záver
Zoznam použitých zdrojov
Použitá detská literatúra 
Záver

LiteratúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 144
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 144
Formát A5

Súvisiace produkty

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá doprav..

17,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY  V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra obsahuje 70 podrobne spracovaných výtvarných námetov doplnených o farebnú fotografickú dokum..

17,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

17,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  (PDF)

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyVšetky..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I.+II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I.+II. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúry sú pripravené na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Obe sú r..

29,00 € 34,00 €