Články

Napísali o nás 2014


... môžu tak urobiť aj prostredníctvom brožúry, ktorej obsah tvorí 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva. Presne taká je najnovšia publikácia z produkcie nakladateľstva RAABE určen...
Boli hodení do kalnej, temnej vody predpisov, nariadení a povinností a nútení plávať v nej. No nie rekreačne, pomaly a pokojne, ale vrcholovo, na výkon a čas. Ich pozícia je nebezp...
Z medzinárodného prieskumu o autonómii škôl vyplýva, že riaditelia venujú viac ako 50 % času výkonom manažérskych úloh, 20 % personálnym úlohám a ďalších 20 % ide na finančné riade...
Riaditelia škôl sú zahltení administratívou. Ak by sa mohli viac venovať pedagogickému rozvoju školy, pravdepodobne by sa zvýšila aj úroveň vzdelávacieho procesu. Uviedla to riadit...
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej súťaže nakladateľstva RAABE prihlásilo spolu 9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Spomedzi 2...
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej súťaže nakladateľstva RAABE prihlásilo spolu 9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. ...
Nedokáže vaše dieťa poznať rozdiely medzi dvomi a viac predmetmi? Nechápe, že ak je niečo väčšie než to druhé, potom to druhé musí byť menšie než to prvé a opačne? Pozorujete u neh...
Dyslexia znamená neschopnosť osvojiť si čítanie. V bežnej triede tento problém môže negatívne ovplyvniť úspešnosť dieťaťa v škole a byť vážnou prekážkou v učení vo všetkých vyučova...
V nakladateľstve RAABE vrcholia prípravy už 7. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2014/2015 s témou Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov - Ako v tom viete...
Rodičia a učiteľky v materskej škole už pred vstupom do základnej školy nútia deti robiť čiarky, vlnovky... Chcú, aby deti písali hneď do riadkov a malé tvary. Učitelia naopak konš...
Ešte si spomínate, s akým nadšením sa váš prváčik či prváčka hrnuli do školy? Ako sa tešili – a vy istotne spolu s nimi – že sa konečne naučia čítať, písať a počítať. A teraz ruku ...
Bohatšia slovná zásoba, kreatívne a kritické myslenie. Aj také sú prínosy pravidelného čítania u detí. No ako motivovať dieťa k čítaniu? Poradila nám Mgr. Jana Dandelová, odborná k...
Zobrazenie 1 až 12 z 45 (4 stránok)