Články

Napísali o nás 2016


Školská spôsobilosť je jav, ktorý je závislý od mnohých ukazovateľov. Dieťa musí dosiahnuť také štádium vo vývine, ktoré mu bez väčších problémov umožní začať školský proces a zvlá...
Vianoce a nový rok sú príležitosťou na nové začiatky, nové predsavzatia... Je to ideálny čas na urobenie hrubej čiary a začať odznova – napríklad aj odpustiť. Prečo je dobré odpust...
V televízii Markíza sme 13. decembra v relácii Teleráno predstavili Jazykovú literatúru RAABE – najväčšiu edíciu vekovo prispôsobenej jazykovej beletrie. Pozrite si záznam, v ktoro...
Ak máte doma dieťa, ktoré je veľmi živé, aktívne, nedokáže obsedieť a všetko ho zaujíma, v kolektíve detí sa ťažko prispôsobuje, ruší ostatných, spôsobuje konflikty, je možné, že t...
Prijatie piataka na osemročné gymnázium je podmienené absolvovaním prijímacích skúšok. Na ich zvládnutie je vhodné dieťa pripraviť po vedomostnej, ale aj psychickej stránke. Pomôcť...
Otázkami školskej praxe sa dnes v Bratislave zaoberali riaditelia materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Hovorili o problémoch, ktoré trápia učiteľov a predmet...
Kedy už treba na žiaka zavolať policajta? Aj túto tému riešili učitelia na včerajšej konferencii Škola 2016/2017. Na tejto pôde sa pravidelne stretávajú zástupcovia škôl, aby hovor...
Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zb...
„Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozhodovanie v oblasti účtovníctva a financií v škole, personalistika a manažovanie ľudských zdrojov a tiež riešenie vzťahov medzi školou, ...
Pracovné zošity Kuliferdo pre predškolákov boli aj tento týždeň v relácii Dámsky klub na RTVS. Pozrite si záznam, ako možno aj u predškolákov rozvíjať pozornosť. Viac sa dozviete a...
Predčitateľská gramotnosť nie je len záležitosť materskej školy. Aj vy – rodičia – by ste sa mali aktívne zúčastňovať na jej rozvoji u svojho dieťaťa. ...
Vydavateľstvo RAABE Slovensko prinieslo na trh dve publikácie od učiteľov, ktorí na istý čas opustili katedry, no vrátili sa za ne silnejší a skúsenejší. So svojimi názormi a radam...
Zobrazenie 1 až 12 z 101 (9 stránok)