Články

Napísali o nás 2015


Školopovinným deťom sa začali prázdniny, prvé dlhšie trvajúce od začiatku školského roka. Deti tešia na to, že nebudú musieť ráno vstávať a budú mať viac času na svoje hry. Rodičia...
Ak v rodine prevláda „papučová" kultúra, sedenie pred televízorom, ťažko môžeme od detí očakávať, že budú svoj voľný čas tráviť aktívne. Nemusíme hneď podávať vrcholné športové výk...
„Je dobré, ak rodičia vedia efektívne, zmysluplne a zábavne zorganizovať prázdninový čas svojho dieťaťa. Akékoľvek činnosti, ktoré má dieťa rado, tvorivé aktivity, šport a podobne ...
Odporúčajú psychológovia učiť sa s deťmi aj cez prázdniny? Tu platí základné pravidlo, že učenie má prebiehať hravou a zábavnou formou. ,,Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k u...
Netradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. Samos...
Netradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. Samos...
Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole boli jedným z workshopov na nedávnej konferencii ŠKOLA 2015/2016 v Bratislave a Košiciach. Viedol ...
Netradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. Samos...
Problematiku vyšších učiteľských platov neobišli ani účastníci RAABE konferencie ŠKOLA 2015/2016. Zaujíma vás, ako prítomní riaditelia škôl odpovedali na otázku, či by prepúšťali m...
Magnet, magnetické pole, magnetické indukčné čiary, feromagnetické látky, magnetizácia – všetky tieto pojmy tvoria úvod do sveta deviatackej fyziky na základných školách. Poďte si ...
Netradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. Samos...
Čitateľská gramotnosť a fantázia majú pre život človeka veľký význam. Sú východiskom vzdelávania, získavania informácií, ich pochopenia a s tým súvisiacich ďalších kompetencií. Roz...
Zobrazenie 1 až 12 z 101 (9 stránok)