Články


Pozrite si záznam z rozhovoru v Dámskom klube RTVS. Hovorili sme o tom, ako môžu teraz rodičia pomôcť svojim predškolákom s domácou prípravou do 1. triedy základnej školy.www.raabe...
Každý žiak s poruchami učenia, určitými príznakmi porúch, prípadne niektorými prejavmi správania, si vyžaduje od učiteľa i rodiča cielenú premyslenú starostlivosť, trpezlivosť a po...
Hosťom v Ranných správach RTVS bola Mgr. Mira Biancho Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Téma rozhovoru: Ako sa s deťmi učiť cez prázdniny? A treba t...
Dištančná výučba je pre mnohé deti zaťažkávajúcou skúškou. Pandemické opatrenia jednak veľkej časti sťažili prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, no viaceré si potrebujú precvičiť,...
Z dôvodu aktuálneho zatvorenia základných škôl pristúpilo odborné vydavateľstvo RAABE Slovensko ako vyhlasovateľ celonárodnej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7 k zme...
Zobrazenie 1 až 5 z 5 (1 stránok)