Články

Napísali o nás 2016


Učitelia v tomto čase bojujú o zlepšenie svojich podmienok a školáci o dobré známky na polročnom vysvedčení. Aký má význam hodnotenie žiaka po prvých piatich mesiacoch? Ako ho treb...
Učitelia v tomto čase bojujú o zlepšenie svojich podmienok a školáci o dobré známky na polročnom vysvedčení. Aký má význam hodnotenie žiaka po prvých piatich mesiacoch? Ako ho treb...
Aj keď v poslednej dobe narastá počet detí s problémami v písaní, nie všetky majú špecifickú vývinovú poruchu učenia dysgrafiu. Veľa pedagógov, hlavne na prvom stupni ZŠ, vidí u ži...
Vstup do školy je významný medzník v živote dieťaťa, ktorým sa zásadne mení celkový spôsob jeho života. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Žiak s...
Chceli by ste získať nové praktické skúsenosti, ľahko aplikovateľné do vášho vyučovacieho procesu? Hľadáte nové prístupy vo vyučovaní matematiky, napríklad aj zo zahraničia? Odborn...
Zobrazenie 97 až 101 z 101 (9 stránok)