Články

Napísali o nás 2017


„Vnímať rozdiely znamená vnímať rôzne podoby sveta, školstvo nevynímajúc. Otvorenosť vo vzdelávaní je úžasný dar," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva...
Ak hovoríme o inklúzii, nebolo by správne hovoriť len o rozdielnosti v kultúrach. Veď deti sú rozdielne už aj samy o sebe. Zaujímajú ich iné veci, inak sa učia, inak chápu, postupu...
Čo znamená inklúzia vo vzdelávaní, reakcia školských systémov na sociálne a spoločenské rozdiely, ako žiakom prispôsobiť vzdelávacie metódy tak, aby každý získal maximum. Aj o tých...
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori zo Slovenska, ale aj ...
Prípravy medzinárodnej konferencie Učiteľ nie je Google 4 sú v plnom prúde, nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac o cudzích jazykoch, kultúrnej gramotnosti, adaptívnom u...
Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schop...
Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schopné viesť jednoduchý pracovný pohovor v angličtine... Naše deti vyrastajú v globalizovanej dobe, napriek tomu ich...
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a škol...
„Naším spoločným dlhodobým cieľom je predovšetkým podpora kvality vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, podpora kvalitných metodických a didaktických materiálov, prac...
Súťaž vznikla so zámerom vzbudiť u tínedžerov záujem o prírodovedné odbory. ...
Prvý ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus", ktorú organizuje pedagogické vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, má už svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť...
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori zo Slovenska, ale aj ...
Zobrazenie 49 až 60 z 88 (8 stránok)