• NEZMLUVNÝ ZUBNÝ LEKÁR

NEZMLUVNÝ ZUBNÝ LEKÁR


Nezmluvný zubný lekár je poskytovateľ, ktorý nemá so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    4,00 €

ks

Popis

Jeho právne postavenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je spravidla rovnaké ako zmluvného lekára, predsa však vykazuje isté špecifiká, o ktorých sa dozviete v tomto príspevku.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: JUDr. Martin Hudák

OBSAH

  1. Povinnosti nezmluvného zubného lekára
  2. Predpisovanie liekov a ich úhrada
  3. Ohraničenie pri tvorbe cien za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  4. Vzťah k verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  5. Povinnosť slúžiť lekársku službu prvej pomoci


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 9
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 9
Formát A4

Súvisiace produkty

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV NA ÚZEMÍ SR

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV NA ÚZEMÍ SR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Ivana BelovičováOBSAH1. Kategórie cudzincov 2. Cudzinci z člens..

4,00 €

VPLYV FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH FAKTOROV PRI PRÁCI ZUBNÉHO LEKÁRA

VPLYV FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH FAKTOROV PRI PRÁCI ZUBNÉHO LEKÁRA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH..

8,00 €

POŽIADAVKY NA STAVEBNO-PRIESTOROVÉ VYBAVENIE AMBULANCIE ZUBNÉHO LEKÁRA

POŽIADAVKY NA STAVEBNO-PRIESTOROVÉ VYBAVENIE AMBULANCIE ZUBNÉHO LEKÁRA

V článku nájdete odpoveď na otázku, čo si bude všímať hygienik pri obhliadke priestorov ambulancie p..

4,00 €

SÚHLASNÉ ROZHODNUTIE K UVEDENIU PRIESTOROV ZUBNOLEKÁRSKEJ PRAXE DO PREVÁDZKY

6,00 €

VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou môže byť ukončený ako zo strany poskytova..

4,00 €

POISTENIE ZUBNÉHO LEKÁRA

POISTENIE ZUBNÉHO LEKÁRA

V praxi vyvstáva potreba rôzneho druhu poistenia súvisiaceho s poskytovaním zubnej zdravotnej staros..

4,00 €

POVINNOSŤ POSKYTNUTIA ZUBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PRÍPADE JAZYKOVEJ BARIÉRY

POVINNOSŤ POSKYTNUTIA ZUBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PRÍPADE JAZYKOVEJ BARIÉRY

V súčasnosti prichádza zubný lekár čoraz častejšie do styku s pacientom, ktorý hovorí iným jazykom a..

4,00 €

OCHORENIA PREDSTAVUJÚCE RIZIKO V ZUBNEJ AMBULANCII

OCHORENIA PREDSTAVUJÚCE RIZIKO V ZUBNEJ AMBULANCII

Riziká, spôsoby prenosu a účinná prevencia pred hroziacimi ochoreniami pri výkonoch zubno-lekárskej ..

6,00 €

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI

Zdravotníctvo patrí medzi najviac regulované odvetvia. Ročne je prijatých množstvo nových predpisov,..

86,00 €

POŽIADAVKY NA MATERIÁLOVO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE ZUBNÉHO LEKÁRA

POŽIADAVKY NA MATERIÁLOVO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE ZUBNÉHO LEKÁRA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Martina Šmýkalová, MPHOBSAH1. Spoločné požiadavky pre ambulanciu zubného..

6,00 €