• POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-194-6

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

WEBINÁR
Brožúra pre učiteľky a vychovateľky materských škôl vychádza z aktuálnych potrieb školstva, ale aj celej spoločnosti, pre ktorú je rozvoj vedy a techniky jednou z kľúčových oblastí. Vysvetľuje pojem technická gramotnosť a ponúka metódy a postupy, ktorými je možné základy technickej gramotnosti vytvárať už v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Edícia pre materinky

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozmacha ekonomiky, priemyslu i hospodárstva. Zvyšuje sa prestíž tradičných remesiel a výrobkov. Rozvíja sa aj veľký fenomén kutilstvo, možnosť sa sebarealizovať, oddýchnuť si od práce na počítači.

Deti už od útleho veku fascinujú spotrebiče aj technika v domácnosti (vysávač, práčka, umývačka, telefón, tablet, počítač). Veľakrát vedia obsluhovať túto techniku ​​lepšie, ako staršie generácie. Deti sú fascinované stavebnými strojmi - oprava cesty, stavba domu, poľnohospodárskou technikou ako sú traktory, kombajny, rady sledujú dopravný ruch.

Brožúra je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. V tej teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, čo je veda, technika, princípy, metódy a činnosti, voľná hra a riadená činnosť. V praktickej časti nájde čitateľ námety na činnosti s konštruktívnymi stavebnicami, pokusy, objavy, hry a činnosti s rôznorodými materiálmi (vlna, textil, papier, drevo, kovy, plastelína, modurit, keramická hlina, prírodniny, recyklovateľný materiál), ďalej informácie o remeslách skôr a dnes, tiež chovateľské a pestovateľské činnosti.

Brožúra môže inšpirovať pedagógov materských škôl k novým náhľadom na niektoré aktivity. Ďalej študentov odboru predškolskej pedagogiky, vychovatelky v školských kluboch či vedúcich záujmových krúžkov.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka:
Mgr. Hana Nádvorníková


OBSAH

TEORETICKÁ ČASŤ

1. Veda a technika okolo nás - technická gramotnosť -polytechnická výchova 

2. Polytechnické vzdelávanie v predškolskom veku 

3. Špecifiká poznávacích procesov v predškolskom veku s ohľadom na polytechnické vzdelávanie 

4. Aktuálne teórie vzdelávania a ich uplatnenie v polytechnickej výchove

5. Princípy, metódy a činnosti v polytechnickom vzdelávaní

6. Voľná hra a riadená činnosť

7. Obsah polytechnického vzdelávania v MŠ


PRAKTICKÁ ČASŤ

8. Konštruktívne hry a stavebnice
9. Dielničky s materiálmi a náradím
10. Pokusy a objavy
11. Hry a činnosti s materiálmi
12. Hry a činnosti s prírodninami
13. Recyklácia a tvorba z odpadových materiálov
14. Technika v našom živote
15. Remeslá kedysi a dnes
16. Pestovateľské a chovateľské činnostiObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 158
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 158
Formát A5

Súvisiace produkty

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)Súbor ôsmich červených pracovných zošitov zameraný na rozvoj ško..

20,00 € 25,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je r..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADCE - 3

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADCE - 3

Brožúra pre kariérových aj výchovných poradcov, pedagógov či školských psychológov pomáhajúcich žiak..

17,00 €

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

Učiteľské povolanie patrí z viacerých dôvodov k jednému z najnáročnejších. Brožúra sa zameriava niel..

22,00 €

SEBEOBRANA UČITELE

SEBEOBRANA UČITELE

Dnešní pedagógovia musia čeliť celému radu výziev, ale aj prekážok. Jednou z nich môže byť aj tlak v..

22,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

17,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Br..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

17,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

17,00 €