• KARIÉRA V ŠKOLSTVE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-290-6

KARIÉRA V ŠKOLSTVE


Pracovný manuál pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorým ich práca nie je ľahostajná. Prevedie právami a povinnosťami, ktoré zamestnanci nemajú vždy zvládnuté, či už ako zamestnanci všeobecne alebo osobitne ako pedagogickí a odborní zamestnanci podliehajúci vlastnému zákonu. Pripraví na avizované legislatívne zmeny. Riaditeľovi školy pomôže vytvoriť profesijne sebavedomý pedagogický kolektív.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 €

ks

Popis

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov vysvetľuje práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov všeobecne a zvlášť s ohľadom na ich profesijný rozvoj. Vybudovaním vzdelaného pedagogického tímu si riaditeľ zaistí, že jeho zamestnanci si budú vedomí svojich práv a povinností a predíde tak nedorozumeniam vznikajúcim buď z prehnaných alebo neopodstatnených nárokov, ktorých nenaplnenie neraz zamestnanci vnímajú ako osobnú krivdu zo strany vedenia, aj keď riaditeľ len vychádzal z platného práva.

Publikácia sa venuje aj úplným právnym základom, aby poslúžila ako prehľad začínajúcim zamestnancom, ale aj náročnejším problémom, aké môžu zneistiť aj skúseného riaditeľa.

Zvlášť sa dielo zaoberá oblasťou plánovania a zabezpečovania profesijného rozvoja zamestnancov školy, a to z pohľadu školy ako jeho zabezpečovateľa – na úrovni plánovania, organizácie a kontroly, aj z pohľadu samotných pedagógov a odborných zamestnancov, ktorým poslúži ako sprievodca po kariérnej ceste.

K profesionalite povolania pedagógov patrí zvládnutie profesijných štandardov a etického kódexu i rozširovanie obzorov v širšom kontexte či už obsahovom alebo geografickom. Preto patrí aj tejto problematike samostatná časť.

Vzhľadom na avizované legislatívne zmeny bude tiež autorský tím pravidelne aktualizovať informácie v publikácii.

Výhody publikácie:

 • S vašimi novými úlohami sa oboznámite zrozumiteľne a prehľadnou formou.
 • Vzory vyžadovanej dokumentácie vám ušetria čas na ich prípravu.
 • Vďaka zverejneným radám vybudujete kvalitný pedagogický zbor.
 • Premyslené plánovanie a zabezpečenie profesijného rozvoja pedagógov školy vám zaručí spokojných zamestnancov, žiakov, rodičov i kontrolné orgány.

ODBORNÁ GARANCIA

Odborní garanti:

 • Mgr. Alena Petákaová
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Autori:

 • JUDr. Danica Bedlovičová
 • Mgr. Ivana Belovičová
 • Ing. Jarmila Belešová
 • PaedDr. Mária Kubovičová
 • doc. PhDr. Maria Matulčíková, CSc.
 • Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
 • doc. PaedDr. Marianna Muller de Morais, PhD.
 • Ing. Maria Pavlíková
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.


OBSAH

A INFOSERVIS
A 1 AKTUALITY
A 1.1 Prehľad upravenej legislatívy v oblasti školstva
A 1.2 Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov

A 2 OTÁZKY A ODPOVEDE
A 2.1 Príplatok začínajúceho zamestnanca a adaptačné vzdelávanie
A 2.2 Zaradenie do platovej triedy a odvolací orgán
A 2.3 Nápis osočujúci učiteľku

B LEGISLATÍVA
B 1 INTERPRETÁCIA PRÁVNYCH TEXTOV
B 1.1 Právne predpisy, právne normy a ich pôsobnosť 

B 2 PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
B 2.1 Základné práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov

C RIADENIE KARIÉRNEJ CESTY
C 1 PLÁNOVANIE
C 1.1 Cyklus ďalšieho profesijného vzdelávania v škole

C 2 ORGANIZÁCIA
C 2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v škole

C 3 KONTROLA
C 3.1 Overovanie profesijných kompetencií

D SEBARIADENIE KARIÉRNEJ CESTY
D 1 OSOBNOSTNÝ A OSOBNÝ ROZVOJ
D 1.1 Sebareflexia v učiteľskej profesii

E PROFESIONALITA POVOLANIA
E 1 PROFESIJNÉ ŠTANDARDY
E 1.1 Význam profesijných štandardov

E 2 ETIKA PROFESIE
E 2.1 Etika v učiteľskej profesii

E 3 ALTERNATÍVNE ŠKOLY
E 3.1 Waldorfská škola

E 4 PROFESIA UČITEĽA V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
E 4.1 eTwinning – európsky program spolupráce s využitím informačno-komunikačných technológiíObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 936
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 936
Formát A5

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. ..

19,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

Odborná, praktická a efektívna pomôcka pre riaditeľa základnej školy, zástupcu riaditeľa, pedagogick..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

86,00 €