• PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-316-3

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

WEBINÁR
Pracovnoprávne vzťahy a personálne riadenie zamestnancov v jednej komplexnej publikácii. Spracováva legislatívnu aj psychologickú stránku zamestnávania zamestnancov, pričom navyše rešpektuje osobitosti personálnej práce v školstve. ZROZUMITEĽNE vysvetľuje povinnosti školy voči zamestnancom. Vysvetľuje, ako právne predpisy z pracovnoprávnej oblasti aplikovať v špecifickom prostredí škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    86,00 €

ks

Popis

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec.

Zamestnávateľ v nej nájde špecifiká rôznych kategórií pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve. Príspevky sú písané zrozumiteľne, orientované vyslovene na potreby školy a ponúkajú príklady zo školskej praxe.  

Výhody:

  • Zorientuje v legislatíve týkajúcej sa pracovnoprávnych vzťahov.
  • Prináša aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do článkov.
  • Upozorní na špecifiká zamestnávania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
  • Objasní pracovnoprávne postavenie riaditeľa a ostatných vedúcich zamestnancov.
  • Poskytuje poradenstvo v pracovno-právnych otázkach formou odpovedí.


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Ing. Jarmila Belešová – riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie

Autori:

Mgr. Ivana Belovičová – kancelária NRSR
Ing. Mária Pavlíková – odborníčka v oblasti personalistiky
JUDr. Danica Bedlovičová – právnik, mediátor
Ing. Jarmila Belešová – riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. – personálny manažér 


OBSAH

A Infoservis – legislatíva
A 1 Infoservis
A 2 Legislatíva
A3 Otázky a odpovede
A 4 Interné predpisy

B Vedenie zamestnancov
B 1 Personálna politika
B 2 Komunikácia so zamestnancami

C Kategórie zamestnancov v školstve
C 1 Kariérový systém a profesijný rozvoj
C 2 Pedagogickí zamestnanci
C 3 Nepedagogickí zamestnanci

D Pracovný proces
D 1 Výber a prijímanie zamestnancov
D 2 Vznik pracovného pomeru
D 3 Zmeny v pracovnom procese
D 4 Uvoľňovanie zamestnancov

E Pracovné prostredie
E 1 Pracovné podmienky
E 2 Odmeňovanie a zaraďovanie
E 3 Kolektívne vyjednávanie Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácia min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 080
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácia min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 080
Formát A5

Súvisiace produkty

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

83,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

Asertivita predstavuje komplex spôsobilostí, ktorým sa dá naučiť. Prirodzene, je vhodne zvládať ju n..

6,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÁ GARANCIAAutor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.OBSAH1. Funkčný a pracovnoprávny vzťah riaditeľ..

6,00 €

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Úvod 2. Prekážky v práci na strane..

6,00 €

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Prekážky v práci     &..

8,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

Vedúci zamestnanci škôl sú vystavení množstvu rôznorodých povinností, v ktorých si musia udržiavať p..

6,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

6,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH1. Úvod 2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve 3..

6,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Sebauvedomenie a sebaakceptácia 3..

15,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Manažment – definovanie základnýc..

15,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Aj ukončenie pracovného pomeru musí spĺňať všetky náležitosti tak, ako káže zákon. V článku sa dozvi..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer, má niekoľko možností, akým spôsobom tento akt usk..

8,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €