• REČ DETÍ V MŠ

REČ DETÍ V MŠ


Vzdelávací program aktualizačného vzdelávania prináša komplexný súhrn odborných informácií o detskej reči a jej podpore v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Deti sú často už v ranom veku vystavované vplyvom, ktoré roztriešťujú ich sústredenosť. Poruchy sústredenia sa veľmi často spájajú s poruchami reči. Zaostávanie v reči v ranom veku môže spôsobiť problémy aj neskôr. Preto je dôležité, aby pedagógovia už v materskej škole mali základné poznatky o vývine reči a zručnosti na vhodnú stimuláciu reči dieťaťa.

Vzdelávanie je komplexným súhrnom odborných informácií o detskej reči a jej podpore v materskej škole: z pohľadu logopéda, v praktickom podaní s tipmi a výstupmi pre pedagóga a školský podporný tím materskej školy.

Ponúka účastníkom prehľad o vývine reči detí od 0 do 6 rokov. Popisuje najčastejšie poruchy reči a ťažkosti, ktoré môžu spôsobovať vo výchovno-vzdelávacom procese v MŠ.

Absolvent programu bude schopný detekovať rizikové deti z hľadiska vývinu reči a včas zachytiť deti, ktoré potrebujú logopedickú starostlivosť.

Zároveň bude vedieť pomenovať jednotlivé symptómy a ťažkosti, zorientovať sa v správe od logopéda. Bude schopný v rámci jazykovej výchovy vykonávať preventívne aktivity v materskej škole, ktoré podporujú prirodzený vývin reči detí.

Bude vedieť, ako pomôcť dieťaťu s narušenou komunikačnou schopnosťou lepšie sa zapojiť do činností v MŠ. 


TRVANIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

10 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

Mgr. Jana Pečarková
Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore logopédia. Do roku 2016 pracovala v ambulancii klinickej logopédie v Mestskej poliklinike v Šuranoch. Absolvovala viaceré odborné kurzy na Slovensku i v zahraničí. Píše odborné články do časopisov a zborníkov, organizuje aktivity pre deti a mládež s narušenou komunikačnou schopnosťou, kurzy pre rodičov a prednáša v materských školách a centrách o vývine detskej reči. V súčasnosti pôsobí ako logopéd v Centre poradenstva a prevencie v Námestove.   


OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

1. Vývin reči dieťaťa od 0 – 6 rokov

2. Jazykové roviny

3. Najčastejšie poruchy reči u detí do 6 rokov s ukážkami

4. Niektoré špecifické ťažkosti v MŠ u detí s poruchou reči 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre učiteľov v materskej škole, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov v materskej škole, vychovávateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do 6 rokov.

 

SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou a je ukončený vydaním certifikátu.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ v materskej škole, špeciálny pedagóg, pedagogický asistent v materskej škole, vychovávateľ v zariadeniach starostlivosti o deti do 6 rokov
Trvanie 10 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ v materskej škole, špeciálny pedagóg, pedagogický asistent v materskej škole, vychovávateľ v zariadeniach starostlivosti o deti do 6 rokov
Trvanie 10 hodín

Súvisiace produkty

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ROZVOJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE V MŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

  „Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa o..

22,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €