RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
98
Typ produktu
23
24
99
26
27
28
29
78
89
86
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
42
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
100
82

ŠkolstvoČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII


Dyskalkúlia je špecifická vývinová porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh ..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII


Dysgrafia je vývinová porucha písania, ktorej podstatou nie je zmyslové alebo pohybové postihnutie, ..

4,00 €

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ


Mimočítanková literatúra dopĺňa a rozširuje vedomosti žiaka z oblasti literatúry, preto tvorí neodde..

6,00 €

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI


Najdôležitejšou zložkou štúdia literatúry je osobná živá skúsenosť s umeleckým textom. V konkurencii..

6,00 €

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ


Mimočítankové čítanie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania čítania na 1. stupni základnej školy a z..

6,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?


Prostredníctvom pozorovacieho hárku získa učteľ informácie o tom, či sa v jeho triede nachádza dieťa..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?


Súčasťou tohto článku je orientačný dotazník, ktorý hodnotí oblasti charakteristické pre dieťa s dys..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?


Pozorovací hárok skúma, do akej miery má dieťa narušené – čím viac kladných odpovedí pri jednotlivýc..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?


Orientačný pozorovací hárok pomáha učiteľovi upriamovať pozornosť na oblasti správania, ktoré sú typ..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU


Odhaliť v triede dysortografika nie je pre učiteľku základnej školy veľmi zložité. Dôvodom sú veľmi ..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU


V prvých rokoch školskej dochádzky je pani učiteľka pre dieťa najväčšou autoritou, a preto jej posto..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU


Dieťa s vývinovou poruchou učenia, či už ide o poruchu čítania, písania, alebo aj poruchu matematick..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU


Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým deťom s poruchami učenia, neexistujú. Exi..

4,00 €

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI


Kritika znamená vyjadrenie nesúhlasného názoru, pocitu, hodnotenia na správanie druhého človeka, kto..

10,00 €

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV


Na rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov má významný vplyv prostredie a sociálne vzťah..

8,00 €

Zobrazenie 691 až 705 z 764 (51 stránok)