RAABE Akadémia
91
92
Jazyk
52
83
84
98
Typ produktu
23
24
99
26
27
28
29
78
89
86
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
42
Obsah
76
57
58
59
60
87
77
74
61
71
88
62
90
63
70
64
81
65
72
66
67
68
80
85
100
82

ŠkolstvoDOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE


Môže škola platiť nemocenské poistenie za dobrovoľníka? Je škola povinná viesť evidenciu dobrovoľník..

6,00 €

DIEŤA V KONFLIKTOCH

DIEŤA V KONFLIKTOCH


Cieľom článku je podať čitateľovi základy z teórie konfliktov, popísať správanie dieťaťa v konflikte..

10,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľka materskej školy plní počas celého školského roka celý rad rôznych úloh, ktoré vyplývajú n..

8,00 €

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA


Ďalším zo spôsobov nakladania s majetkom škôl alebo školských zariadení alebo nadobúdania majetku do..

8,00 €

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY


Zariadenia školského stravovania v súlade s § 139 školského zákona zabezpečujú školské stravovanie a..

4,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY


Koľko žiakov pripadá na jedného pedagogického zamestnanca počas akcie mimo sídla školy? Koľko žiakov..

8,00 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni sa úplné odlišuje od bezpečnosti a ochrany..

10,00 €

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Cieľom príspevku je poukázať na význam aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie M..

6,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


V článku prinášame informácie o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri hyperaktivite (napr.: dieťa s ADD..

4,00 €

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ


Deti pri písaní využívajú základné korešpondencie hláska – písmeno, o ktorých sa učia v priebehu prv..

4,00 €

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA


Skutočné učenie nie je pasívna aktivita nalievania informácii a faktov do malých hláv detí, ale vzru..

8,00 €

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE


V sociálnej integrácii jednotlivca zohráva dôležitú úlohu rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. ..

8,00 €

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ


Písanie bez zaradenia do zmysluplného kontextu je len mechanická činnosť, ktorá je pre deti často ne..

6,00 €

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI


Didaktický test je druh skúšky, kde testovaný subjekt vykonáva určitú aktivitu s cieľom prezentovať ..

8,00 €

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


Najnevyhnutnejšou podmienkou vzniku školského časopisu je vôľa tvoriť. Ďalšou nemenej dôležitou je u..

8,00 €

Zobrazenie 661 až 675 z 764 (51 stránok)