• SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-341-2

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

WEBINÁR
Druhá časť pracovnej učebnice slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka v treťom ročníku ZŠ.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  7,00 €

ks

Popis


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebníc slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník. Je rozdelená do dvoch častí. V oboch častiach v sebe integruje jazykovú a slohovú zložku.

Žiakov v nej sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

 • Pracovná učebnica využíva najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.
 • Ponúka rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov.
 • Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce napomáha žiakom učivo ľahšie a pútavejšie uchopiť.
 • Prehľadnosť učebnice je podporená používaním systémových prvkov, napríklad:         
  Naučím sa (obsahový štandard),
  motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva,
  poučka, rada, informácia, autodiktát, návrh na kontrolný diktát, test na konci kapitoly,
  zábavná strana (ponúka rozširujúce informácie a zábavné úlohy súvisiace s danou témou),
  sebahodnotenie (výkonový štandard),
  Učíme sa hrou (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka)


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ TU.


ODBORNÁ GARANCIA


Recenzentka: PaedDr. Ivana Hromcová

Autorky:
Mgr. Libuša Hoštáková
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

OBSAH

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske s – Sýkorky
Rozprávanie – Slimačia záhrada
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske v – Vysoké Tatry
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske z – Prezývka
Vizitka – Vizitka
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Opakovanie vybraných slov
Slovné druhy – Slová
Podstatné mená – Obrázky
Všeobecné a vlastné podstatné mená – Narodeniny
Schéma – Mám to
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Prídavné mená – Pekný obrázok
Opis pracovného predmetu – Veci nie sú rovnaké
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Slovesá – Športujeme
Návod – Darček pre mamičku
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Zámená – Výstava
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Číslovky – Preteky
Recept – Maškrta
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Slová s podobným významom (synonymá) alebo opačným významom (antonymá)
Opakovanie slovných druhov
Nákres – V záhrade
Opakovanie učiva 3. ročníka 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica 2. časť
Počet strán 80
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica 2. časť
Počet strán 80
Formát A4

Súvisiace produkty

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

10,00 € 14,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

Výhodný balík obsahuje oba diely pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre tretiakov.Pracovné učebn..

10,00 € 14,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebn..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

7,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13545:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne..

5,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €