• ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ISBN / ISSN / KÓD: 982

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  5,00 €

ks

Popis

POPIS

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať.

V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


OBSAH

 1. Ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole
 2. Stupeň vzdelávania
 3. Profil absolventa
 4. Vzdelávacie oblasti
 5. Vzdelávacie štandardy
 6. Vyučovací jazyk
 7. Organizačné podmienky na výchovy a vzdelávanie v materských školách
 8. Povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách
 9. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneo vzdelávania
 10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 11. Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania
 12. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A4

Súvisiace produkty

LEGISLATÍVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Balík Legislatíva pre materské školy obsahuje nasledujúce tri tituly:ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE P..

20,00 € 35,00 €