• PREDŠKOLÁK

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–509–9

PREDŠKOLÁK

WEBINÁR
Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Prináša aktivity v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy a taktiež s odporúčaniami vychádzajúcich z metodických usmernení povinného predprimárneho vzdelávania: sprievodca cieľmi a obsahom. Prostredníctvom aktivít tak naplníte výkonové štandardy stanovené ŠVP pre povinné predprimárne vzdelávanie.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelávaní. Prostredníctvom tejto publikácie môžete porozumieť, ako efektívne pracovať so štátnym vzdelávacím programom, ako podporiť prirodzenú zvedavosť a učenie sa dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. Súčasťou textov sú námety na aktivity k jednotlivým vzdelávacím oblastiam.

• Ponúka príspevky, kde nájdete konkrétne ciele vzdelávacích oblastí, tematické okruhy, informácie o tom, čo by malo dieťa zvládnuť a metodické odporúčania pre rozvoj dieťaťa v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a množstvo zaujímavých príspevkov k daným oblastiam, ktoré pomôžu nastaviť tú správnu perspektívu pre učenie aj učenie sa detí.

• Vzdelávacie aktivity sú vytvorené tak, aby ste v nich našli všetko „pod jednou strechou“: zameranie aktivity, podoblasti s výkonovými štandardami, materiálne zabezpečenie, konkrétne metodické postupy, tipy na záver, množstvo pracovných listov a prínosných príloh.

• Publikované vzdelávacie aktivity sú len návrhmi a konečná realizácia, jej kvalita a zmysluplnosť pre učenie sa detí, je úplne v kompetencii učiteľky. Nie sú „receptami“ ako dieťa niečo naučiť, ale inšpiráciou.   

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:                           
Mgr. Michaela Vargová, PhD.
Mgr. Katarína Kuťková  

Autorky:                              
Mgr. Ľubica Kantorová
Mgr. Mária Hušlová Orságová
Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
doc. Dana Masaryková, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Jozefa Chocholáčková
Mgr. Monika Homolová 

OBSAH


A Jazyk a komunikácia
A 1 Jazyk a komunikácia – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
A 1. 1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
A 2 Jazyk a komunikácia – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
A 2.1 Indiánska rozprávka
A 2.2 Kto vypátral, prečo je písmenko A v škole vždy prvé
A 2.3 Rozprávka o stratenej zlatej rybke

B Matematika a práca s informáciami
B 1 Matematika a práca s informáciami – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
B 1.1 Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami
B 2 Matematika a práca s informáciami – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
B 2.1 V ovocnom sade
B 2.2 Príprava na výlet
B 2.3 Zuby a zvieratká v lese

C Človek a príroda
C 1 Človek a príroda – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
C 1.1 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
C 2 Človek a príroda – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
C 2.1 Tajomstvá kvetov
C 2.2 Tajomstvá jednej púpavy
C 2.3 Od semienka k jablku

D Človek a spoločnosť
D 1 Človek a spoločnosť – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
D 1.1 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
D 2 Človek a spoločnosť – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
D 2.1 Výlet do Bratislavy

E Človek a svet práce
E 1 Človek a svet práce – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
E 1.1 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
E 2 Človek a svet práce – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
E 2.1 Bol raz jeden les
E 2.2 Nezvyčajné kŕmidlo
E 2.3 Divotvorný hrnček
E 2.4 Tri prasiatka

F Umenie a kultúra
F 1 Umenie a kultúra – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
F 1.1 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova
F 1.2 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova
F 2 Umenie a kultúra – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy
F 2.1 Farebná jeseň - HV

G Zdravie a pohyb
G 1 Zdravie a pohyb – Všeobecné odporúčania, metodické pokyny, zaujímavosti
G 1.1 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
G 2 Zdravie a pohyb – Vzdelávacie aktivity, hry, činnosti a pracovné listy 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 336
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 336
Formát A4

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedago..

6,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

  „Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa o..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

HLASY NAŠICH ZVIERAT

HLASY NAŠICH ZVIERAT

Pomôcka Hlasy našich zvierat vznikla na podnet učiteliek materských škôl poskytnúť deťom niečo nové,..

28,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

4,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

6,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

4,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

6,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, dej, fakty, informácie a i.). Odpovedá na ot..

6,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

8,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

6,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

6,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €