• POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-459-7

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

NOVINKA WEBINÁR
Komentáre k zákonom, vysvetlenia a príklady pre školy, zriaďovateľov aj rodičov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

Popis

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu.

Čitateľ sa dozvie, čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie, pre aký vek detí je určené, čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov. Predložená metodická príručka je koncipovaná tak, aby uľahčila orientáciu v zákonných predpisoch. Každú kapitolu aj podkapitolu aj preto k citovanému všeobecne právnemu predpisu dopĺňajú komentáre a vysvetlenia. Všetko so zámerom lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu pri konkrétnych problémoch súvisiacich s realizáciou povinného predprimárneho vzdelávania.

Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD.

OBSAH

POUŽÍVANÉ SKRATKY
ÚVOD

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
1.1 Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné
1.2 Kde prebieha povinné predprimárne vzdelávanie
1.2.2 Triedy „pre predškolákov“
1.2. 3 Ako dlho trvá povinné predprimárne vzdelávanie
1.4 Financovanie povinného predprimárneho vzdelávania
1.4.1 Financovanie z podielových daní prostredníctvom financovania originálnych kompetencií obcí
1.4.2 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
1.4.3 Príspevok na dopravu
1. 5 Nové povinnosti riaditeľky materskej školy
1.5.1 Správny poriadok a jeho aplikácia v materskej škole
1.6 Nové kompetencie a povinnosti obcí vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu
1.7 Zmena kompetencií riaditeľov základných škôl súvisiacich so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania
1.8 Priama prítomnosť zákonných zástupcov na procese vzdelávania

2 PRIJÍMANIE DETÍ NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
2.1 Spádové materské školy
2.2 Proces prijímania detí na povinné predprimárne vzdelávanie
2.3 Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole

3 SLEDOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
3.1 Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa
3.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy a ospravedlnenie neprítomnosti
3.3 Výnimky z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

4 UKONČOVANIE POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
4.1 Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

5 INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
5.1. Zabezpečovanie individuálneho vzdelávania pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy
5.2. Individuálne povinné predprimárne vzdelávanie z iných dôvodov

ZÁVER
LITERATÚRA       Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 80
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 80
Formát A5

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogi..

17,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

20,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

32,00 € 37,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

20,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

20,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

20,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

17,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

60,00 €

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

LIMITOVANÁ PONUKA! ZÍSKAJTE DVOJICU pomôcok za výhodnú cenu!Balík DETI DO 3 ROKOV OBSAHUJE: STA..

65,00 € 75,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

15,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

15,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

65,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

 Odporúča prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. odborný garant a tvorca nového ŠVP ..

8,00 € 21,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

136,50 € 195,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €