• POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-459-7

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

NOVINKA WEBINÁR
Komentáre k zákonom, vysvetlenia a príklady pre školy, zriaďovateľov aj rodičov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu.

Čitateľ sa dozvie, čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie, pre aký vek detí je určené, čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov. Predložená metodická príručka je koncipovaná tak, aby uľahčila orientáciu v zákonných predpisoch. Každú kapitolu aj podkapitolu aj preto k citovanému všeobecne právnemu predpisu dopĺňajú komentáre a vysvetlenia. Všetko so zámerom lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu pri konkrétnych problémoch súvisiacich s realizáciou povinného predprimárneho vzdelávania.

Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD.

OBSAH

POUŽÍVANÉ SKRATKY
ÚVOD

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
1.1 Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné
1.2 Kde prebieha povinné predprimárne vzdelávanie
1.2.2 Triedy „pre predškolákov“
1.2. 3 Ako dlho trvá povinné predprimárne vzdelávanie
1.4 Financovanie povinného predprimárneho vzdelávania
1.4.1 Financovanie z podielových daní prostredníctvom financovania originálnych kompetencií obcí
1.4.2 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
1.4.3 Príspevok na dopravu
1. 5 Nové povinnosti riaditeľky materskej školy
1.5.1 Správny poriadok a jeho aplikácia v materskej škole
1.6 Nové kompetencie a povinnosti obcí vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu
1.7 Zmena kompetencií riaditeľov základných škôl súvisiacich so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania
1.8 Priama prítomnosť zákonných zástupcov na procese vzdelávania

2 PRIJÍMANIE DETÍ NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
2.1 Spádové materské školy
2.2 Proces prijímania detí na povinné predprimárne vzdelávanie
2.3 Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole

3 SLEDOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
3.1 Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa
3.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy a ospravedlnenie neprítomnosti
3.3 Výnimky z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

4 UKONČOVANIE POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
4.1 Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

5 INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
5.1. Zabezpečovanie individuálneho vzdelávania pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy
5.2. Individuálne povinné predprimárne vzdelávanie z iných dôvodov

ZÁVER
LITERATÚRA       Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 80
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 80
Formát A5

Súvisiace produkty

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

72,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

72,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogi..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

66,00 €

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

LIMITOVANÁ PONUKA! ZÍSKAJTE DVOJICU pomôcok za výhodnú cenu!Balík DETI DO 3 ROKOV OBSAHUJE: STA..

72,00 € 83,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

72,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

 Odporúča prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. odborný garant a tvorca nového ŠVP ..

10,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

150,00 € 215,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €