• TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-230-2

TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ


Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  10,00 €

ks

Popis

Ide o zbierku testov zo slovenského jazyka a literatúry určenú na upevnenie, opakovanie a precvičovanie učiva 1. – 5. ročníka základnej školy, ako aj efektívnu prípravu na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá.

Pracovný zošit slúži k zdokonaleniu čitateľskej gramotnosti žiakov, k rozvoju poznávacích a komunikačných schopností žiaka, pričom sa sústreďuje na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením (súvislé aj nesúvislé texty). Pracovný zošit Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa tak vo veľkej miere zameriava na rozvíjanie komunikačnej gramotnosti žiaka v písanej forme, ako aj prácu s informáciami.

Postupná a systematická príprava je dôležitou súčasťou prípravy na prijímacie pohovory. Pracovný zošit je vytvorený tak, aby podporoval tvorivé myslenie, riešenie problémov, čítanie s porozumením a funkčnú gramotnosť žiakov.

Koncepcia pracovného zošita Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy na zopakovanie učiva z gramatickej, slohovej a literárnej zložky jazyka. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete. Rôznorodosť úloh pomôže žiakovi zopakovať si učivo a pedagógom či samotným rodičom získať spätnú väzbu, na ktoré oblasti je potrebné zamerať ďalšiu prípravu žiakov.

Pracovný zošit Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ na:

 • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 1. – 5. ročníku ZŠ,
 • precvičenie čítania s porozumením,
 • praktické preverovanie poznatkov z gramatiky v pravopisných cvičeniach,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
 • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré si má osvojiť žiak v 1. – 5. ročníku ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Monika Áčová (Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec)
Mgr. Libuša Bednáriková (Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava)
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

OBSAH

Obsah pracovného zošita Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ.

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 64
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 64
Formát A4

Súvisiace produkty

TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

Ide o zbierku testov z matematiky určenú na upevnenie, opakovanie a precvičovanie učiva 1. – 5. ročn..

10,00 €