Články

Učíte v základnej škole? Poďte na bezplatné školenia

Učíte v základnej škole? Poďte na bezplatné školenia
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko  pozývajú všetkých učiteľov na bezplatné školenia pre pedagógov v piatich mestách Slovenska.

Séria bezplatných školení bude prebiehať tentokrát „naživo“ od 17. do 21. apríla 2023 v mestách Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín a Bratislava. „Venovať sa budeme dvom témam. Ráno v každom meste začneme témou vzťahovej a sexuálnej výchovy v školách. Druhé školenie sme sa rozhodli venovať inovatívnym formám vyučovania slovenského jazyka v základnej škole,“ priblížila zameranie oboch školení Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. Ako spresnila „prvé školenie začína vždy o 8.30, druhé o 11.00 hodine. Učitelia sa môžu rozhodnúť, či sa prihlásia na obe, alebo len na jedno z nich.“


Prvé školenie / od 8.30 do 10.30 


Vzťahová a sexuálna výchova v školách. Ako na to?

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. „Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. V čase, keď sa intenzívne hovorí o tom, že vzťahová a sexuálna výchova bude pre školákov povinná, sme sa rozhodli školenie pre učiteľov venovať práve tejto téme,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

  • V rámci školenia odznie, čo sú piliere vekovo primeranej komunikácie v témach vzťahovej a sexuálnej výchovy.
  • Predstavíme, čo sú mýty a fakty o vzťahovej a sexuálnej výchove v školách a čo s tým vieme vo vzdelávaní robiť.
  • Priblížime, ako sa s deťmi rozprávať o porne a rizikách internetu.
  • Prezradíme, kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií a vzdelávacie materiály.
  • Poradíme, ako informácie, zručnosti a postoje v týchto témach odovzdať deťom.

„Domnievame sa, že práve pedagógovia vykonávajú dôležitú prácu vo výchove a vzdelávaní a sú jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote detí a mladých. Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujú na to, aby tieto témy do škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne. Školení sa však rovnako môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto problematike, aby vedeli jednak vhodne pôsobiť, ale aby boli pre svoje deti empatickým partnerom v komunikácii s deťmi na citlivé témy,“ povedali lektorky školení.

Dodajme, že školenia budú lektorovať MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta a MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta.


Viac o tomto školení sa dozviete tu.

Prihlásiť sa na školenie môžete ihneď tu.Druhé školenie / od 11.00 do 12.30 


Slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ INOVATÍVNE

Toto školenie bude venované rozvíjaniu funkčnej gramotnosti žiakov na vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ.

  • Predstavíme edukačné formy a metódy, prostredníctvom ktorých môžeme dosiahnuť funkčnú gramotnosť žiaka na vyučovaní slovenského jazyka.
  • Zameriame sa na systém a kontakt s učivom, interdisciplinárny presah a hravosť učenia a učenia sa, myšlienkové operácie, edukačné formy a metódy na vyučovacej hodine, spôsoby motivácie žiakov, prácu s novým učivom.
  • Poskytneme námety na precvičovanie učiva, zážitkové aktivity, operatívne diagnostikovanie žiakov a námety na sebahodnotenie žiakov. Vybrané z nich bude možnosť prakticky si vyskúšať.
  • Ukážeme edukačné materiály, ktoré pomáhajú naplniť tento cieľ, a to pracovnú učebnicu Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 1. a 2. časť s metodickou podporou.

„Pedagógovia získajú nový pohľad na možnosti vyučovania slovenského jazyka na prvom stupni základnej školy zábavnejšie, inovatívnejšie a predovšetkým efektívnejšie,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

Školenia o inovatívnych formách vyučovania slovenského jazyka povedie Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., jedna z autoriek celkom novej pracovnej učebnice slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ.


Viac o tomto školení sa dozviete tu.

Prihlásiť sa na školenie môžete ihneď tu.