6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Aktuálne - Učiteľ nie je Google 3

TOHTOROČNÉ ŠPECIALITY PRE VÁS


UČITEĽMI OVERENÁ KONFERENCIA

Prečo sa pedagógovia rozhodli na toto podujatie prísť, čo im účasť na dvojdňovom stretnutí dala, a prečo by odporúčali aj ostatným priaznivcom kvalitného vzdelávania, aby tento rok prišli, sa dozviete v nasledujúcom videu.RAABE pozýva na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3

RAABE pozýva na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, získate celkom presný obraz o jubilejnom už 5. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google3, ktorú opäť organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave. Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 9. – 10. júna 2016 v Hoteli SENEC**** v Senci. Je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: ako riaditeľ či zástupca školy, tak aj učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe a chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí.

Bohatý odborný aj sprievodný program
Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na troch nosných tematických pilieroch:
1. Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní
2. Rozmanitosť vzdelávacích procesov
3. Manažment školy

Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na moderovanú diskusiu, ktorá mala v programe konferencie minulý rok premiéru. „Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli množstvo nových poznatkov aj inšpirácií k ich neľahkej práci a tiež nové formáty. V tomto duchu sa budeme snažiť aj tento rok nesklamať ich očakávania a opäť máme v pláne posunúť v organizácii konferencie latku o kúsok vyššie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Bádateľské aktivity v materskej škole, verejné obstarávanie, pedagogické riadenie, manažment školy, legislatívne zmeny v školstve, kvalita školy, ale aj žiaci so špecifickými poruchami učenia, vzdelávanie migrantov a ich prínos pre školu či návody, ako učiť vybrané predmety INAK – to je len zopár tém, ktoré v Senci začiatkom júna odznejú. Účasť viac ako 30 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Česka, Nového Zélandu, Švajčiarska, Indie a Nemecka je prísľubom naozaj kvalitného odborného programu. „Učitelia, ktorí na naše konferencie chodia pravidelne, už vedia, že program dvojdňového podujatia si vďaka rozmanitosti formátov aj tém môžu prispôsobiť podľa vlastných preferencií, podľa ich odbornosti aj potrieb. Príjemnú atmosféru dotvoria aj tento rok známi moderátori a účastníkov čaká aj zaujímavý večerný program v podobe galavečera," povedala Mira Schrimpelová. Súčasťou programu bude aj tento rok slávnostný krst jedinečnej knihy z produkcie nakladateľstva RAABE.

Kto všetko príde?
Za všetkých prednášajúcich spomeňme aspoň zopár mien: doc. RNDr. Peter Bero, PhD.; Ing. Jarmila Belešová; PhDr. Václav Trojan, Ph.D..; Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.; Christoph Eichhorn, prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.; Dr. Marek Tesar, PhD.; Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ale aj mnoho ďalších erudovaných odborníkov zo Slovenska a až šiestich krajín sveta. „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová.

Stefan Sprocha
Bohatým odborným programom počas oboch dní bude tento rok účastníkov konferencie sprevádzať známy slovenský moderátor Štefan Šprocha.


Viac o lektoroch nájdete TU.


Ako sa prihlásiť?
Aktuálne prebieha na stránke www.raabe.sk prihlasovanie účastníkov na konferenciu. Dvojdňový program je teraz možné absolvovať s 50 % zľavou v predpredaji. Poplatok na konferenciu v sebe zahŕňa: účasť na konferencii, materiály ku konferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňajšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program s prekvapením, ranné občerstvenie a obed v druhý deň konferencie, ako aj prístup k prezentáciám online v podobe zhrňujúceho zborníka.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete TU.