8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Aktuálne / Učiteľ nie je Google 6

8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

         

Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko
Spoluorganizátor: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 

                      


6. 6. – 7. 6. 2019, Hotel SENEC****, Senec


Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl.

Bohatý odborný program: prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréning, koučovacia zóna, moderovaná diskusia.

Zahraniční spíkri z USA, Singapuru, Kene, Litvy, Nemecka a Česka.

Renomovaní slovenskí lektori.

Udalosť sledovaná médiami.


Tematické piliere konferencie:


1. Kvalitný učiteľ 

Právo na vzdelávanie (zakotvené aj v ústave SR) je zároveň aj právom na kvalitného učiteľa. 


2. Škola ako miesto na vzdelanie

Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?


3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...


4. Cudzie jazyky

Didaktika osvojovania si cudzieho jazyka v MŠ a ZŠ, metóda CLIL, ako učiť cudzie jazyky deti so ŠVVP, digitálny obsah pri výuke jazyka...


I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.


 STARS: Successfully Teaching AstRonomy in Schools

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania. Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)

 


Okrúhly stôl: diskusia malých skupín na konkrétnu tému / problém (trvanie 90 minút, 5 – 15 účastníkov)

 


Tréning: výcvik v oblasti profesionálnych zručností (trvanie 180 minút, 25 účastníkov)Koučovacia zóna: individuálny koučing profesionálnymi koučmi (trvanie 45 minút, 1 účastník)


Rámcový program:

6. 6. 2019

Hlavné prednášky (spoločné pre všetkých),

semináre, workshopy, okrúhle stoly (na výber zo širokej ponuky tém), tréning,

spoločenský večer.


7. 6. 2019

Semináre, workshopy, tréning, moderovaná diskusia,

slávnostné ukončenie, tombola.


Večerný program v štýle garden party:


krst publikácií z produkcie nakladateľstva RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA

hodnotný kultúrny program,

príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu zúčastnených


    

     

Poplatok na konferenciu zahŕňa:

Účasť na konferencii

Materiály ku konferencii

Dopoludňajšie občerstvenie

Obed v 1. deň konferencie

Popoludňajšie občerstvenie

Večerný program s prekvapením

Ranné občerstvenie

Obed v 2. deň konferencie

Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)


V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však poskytuje zvýhodnené ubytovanie hotel Relax. Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom, na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo: RAABE KONFERENCIA  

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci minuloročného programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4.


Pozrite si videozáznam z minuloročnej konferencie

  prehrať video


 

Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach. 

Prihlásiť sa na ich odber môžete TU.


Dovidenia v Senci!