Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Vzdelávanie pedagógov - Webináre

Pozrite si naše už uskutočnené webináre! Nájdete tu záznamy nahrávok celých webinárov, ktoré sme pre učiteľov pripravili od apríla 2020. Zoznam priebežne aktualizujeme, keďže každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom – a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zaujímajú. Webináre sme pre vás zoradili do jednotlivých kategórií podľa zamerania, tú svoju si zvolíte jednoduchým kliknutím vľavo.

Príjemné sledovanie želá RAABE!

Prehľad aktuálnych webinárov, na ktoré sa môžete prihlasovať, nájdete každý týždeň (vždy vo štvrtok) v rubrike AKTUALITY.


ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021


Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5-6 ročných detí KUL..

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021


Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania...

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021


Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy v oblastiach: Motorika, Samos..

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021


Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania...

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021


O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), ..

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE | 15.03.2021

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE | 15.03.2021


Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj TELESNÁ A ŠPO..

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II. | 10.03.2021

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II. | 10.03.2021


Webinár o tom, že učiť bádateľským spôsobom nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie ako na to. Ukážka..

UČME DETI NARÁBAŤ S PENIAZMI UŽ NA PRVOM STUPNI | 09.03.2021

UČME DETI NARÁBAŤ S PENIAZMI UŽ NA PRVOM STUPNI | 09.03.2021


O tom, ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov na prvom stupni základných škôl. F..

Dvouletí v MŠ | 08.03.2021

Dvouletí v MŠ | 08.03.2021


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚ..

Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania! | 24.06.2020

Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania! | 24.06.2020


Ako zabezpečiť, aby aj žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia zažili radosť z čítania? ..

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE? | 04.03.2021

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE? | 04.03.2021


Orientácia v čase ako životná zručnosť, ktorú sa oplatí rozvíjať VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁL..

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA? | 03.03.2021

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA? | 03.03.2021


O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede. KULIFERD..

Přechod z mateřské do základní školy | 01.03.2021

Přechod z mateřské do základní školy | 01.03.2021


aneb jak na to, aby to nebolelo ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6. ..

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA... | 02.03.2021

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA... | 02.03.2021


Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia a..

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY? | 24.02.2021

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY? | 24.02.2021


Testovanie 5 očami matematikára. Prečo je dobré vedieť, ako na tom vaši piataci v matematike sú. ..

Zobrazenie 46 až 60 z 151 (11 stránok)