Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Dve témy – obe aktuálne pre dnešný svet, obe ohrozujúce deti a mladých. Internalizované problémy a digitálne technológie. Keď školákov bolí duša Internalizované problémy ...
Školstvo
Rizikový vývin reči dieťaťa je potrebné neodkladne riešiť. Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, prečo je logopédov nedostatok a akú rolu v celom procese zohráva rodič približuj...
Školstvo
Čitateľská gramotnosť, predškolská príprava, vzdelávanie pedagogických zamestnancov za ministerské peniaze a diktáty – taká je ponuka bezplatných webinárov.Jak rozvíjet čtenářskou ...
Školstvo
Film nie je realita. My, dospelí to vieme veľmi dobre. A hoci to môže znieť ako samozrejmosť, pre ľudí v premedializovanom svete nemusí byť jednoduché vnímať rozdiely medzi filmom ...
Školstvo
Učitelia dostávajú do rúk užitočného pomocníka – brožúru, ktorá vysvetľuje legislatívu súvisiacu so šikanovaním, jej terminológiu s príkladmi a následne aj hľadá možnosti jeho rieš...
Školstvo
Medzi nesprávnymi detskými návykmi spojenými s písaním sa učitelia najčastejšie stretávajú s nesprávnym držaním písacích potrieb. Z ďalších „prehreškov“ učitelia zase najčastejšie ...
Zdravotníctvo
„Sme nesmierne sklamaní,“ povedala pre HN Naďa Trenčanská Bedušová, riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Reaguje na to, ako ministerstvo zdravotníctva rozdelilo peniaze v ...
Školstvo
Vyberte si z aktuálnych tém a prihláste sa na nové februárové webináre. Témy sú jasné: Testovanie 9, digitálne učebnice a rovnosť vzťahov.   Matematické výzvyPriprav...
Školstvo
Je tu čas polročných vysvedčení, čas, ktorý mnohí naši školáci prežívajú v obrovskom strese a napätí a bohužiaľ sa stáva, že tieto situácie nezvládnu a reagujú skratovo.O tom, aké ...
Školstvo
Naučiť sa efektívne čítať v cudzom jazyku je náročnou avšak rozhodujúcou úlohou, v ktorej sa striedajú usilovná práca a potešenie. Vystavenie sa cieľovému jazyku je jednou z rozhod...
Školstvo
Podľa Štátnej školskej inšpekcie prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry bývajú na niektorých stredných školách náročnejšie ako z matematiky.Ak je žiak či rodič presve...
Školstvo
Metodické usmernenie číslo 3 z januára 2024 upravuje podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo via...
Zobrazenie 25 až 36 z 744 (62 stránok)