Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
9. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborn...
Školstvo
Vážený pán minister,s veľkým sklamaním sme prijali vaše rozhodnutie o výške normatívu na jedného žiaka v školskom roku 2023/2024, ktoré spôsobí mnohým školám (aj rodinám) veľké pro...
Školstvo
Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základ...
Školstvo
Etická výchova,  slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sme venovali najnovšie májové webináre. Vítaní sú nielen učitelia...
Školstvo
Myslíte si, že môže existovať taký model edukačnej stratégie školy, v ktorom každé dieťa dokáže zažiť edukačný úspech a zároveň by sa vytvorila sociálna súdržnosť pre všetky deti a...
Školstvo
Dňa 12. mája 2023 sa partneri medzinárodného projektu INNOVATIVE STEPS zúčastnili 3. nadnárodného projektového stretnutia prostredníctvom platformy Zoom.„V tíme sme privítali novéh...
Školstvo
Súčasťou novely je aj zjednodušenie poskytovania podporných opatrení a vytvorenie predpokladov na to, aby každá škola mala kapacitu ich poskytnúť.Na Slovensku sa zavedie právny nár...
Školstvo
V minulosti sa deti s oslabením v oblasti motorickej koordinácie považovali len za neohrabané, nešikovné, bez toho, aby im bola poskytnutá odborná pomoc či individuálny prístup. Dn...
Školstvo
Ako si urobiť samo vyšetrenie prsníkov a semenníkov, vybrať si antikoncepciu či ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami. Aj tieto témy sa po reforme budú deti učiť v školách. Vzťa...
Školstvo
Nezabudnite skontrolovať nové témy bezplatných online webinárov a prihláste sa na tie, ktoré vás najviac zaujímajú. Vzdelávanie učiteľovInovačné vzdelávanie a aktualizačné vzd...
Školstvo
Okrem vydavateľskej činnosti je dôležitou a podstatnou oblasťou realizácie odborného vydavateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko aj vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Školstvo
Video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým? vzniklo v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spolup...
Zobrazenie 25 až 36 z 694 (58 stránok)