Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Viete, ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého kolektívu učiteľov? Orientujete sa v aktuálnych pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariade...
Školstvo
Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Viaceré tituly z mi...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo pre učiteľov nové témy na bezplatné webináre.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.s...
Školstvo
Pod novou značkou RAABE AKADÉMIA spúšťa odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko nový typ vzdelávania – dištančné vzdelávanie do vášho portfólia, určený špeciálne pre riaditeľov škôl...
Nebývalé zníženie cien pracovných zošitov, množstvo elektronických produktov, voľne prístupné aktivity na sťahovanie, podcasty, bezplatné webináre pre učiteľov – to je len časť ben...
Školstvo
Tento status môžete zmeniť už nasledujúci týždeň! Sú pre vás pripravené ďalšie tri témy bezplatných webinárov pre učiteľov.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE pripravilo v dňoch od 25. do 28. mája 2020 ďalšie tri bezplatné webináre pre učiteľov.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke...
Školstvo
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a zákl...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pokračujú v organizovaní bezplatných webinárov pre učiteľov. V dňoch 18., 19. a 21. mája 2020 pripravili ďa...
Školstvo
A to aj napriek tomu, že školy na Slovensku majú povinnosť zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP, keď v pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča ...
Školstvo
V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnia webináre na dve témy. Jeden bude venovaný fyzike v základných školách. A druhý, vzhľadom na veľký záujem o tému špecifických porúch učenia pri ...
Školstvo
Milí RAABE verní, priaznivci konferencie Učiteľ nie je Google,priznajte sa, koľko vecí ste museli v tomto období zrušiť, zmeniť, prehodnotiť? Žiaľ, ani my v RAABE nemôžeme konať in...
Zobrazenie 13 až 24 z 394 (33 stránok)