Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Zástupcovia samospráv hovoria, že nápad zabezpečiť škôlku pre všetky deti nie je zlý, sťažujú sa však na nepripravené podmienky zo strany štátu.Od budúceho školského roka by mali m...
Školstvo
Grafomotorika je súbor psychomotorických činností, ktoré vykonáva jednotlivec pri písaní a čítaní. Môžeme ju charakterizovať ako koordinovaný pohyb ruky a vizuálneho vnímania pri k...
Školstvo
Tentokrát sa budeme venovať vyučovacím predmetom: hudobná výchova, angličtina, slovenčina, poruchy učenia, a dokonca aj sexuálna výchova. Ale ani to nie je všetko... Ochutnávk...
Školstvo
Poslanci odobrili návrh hnutia Sme rodina Obedy v školách budú opäť zadarmo. Poslanci odobrili návrh hnutia Sme rodina. Platiť začne od mája.Opozícia kritizuje, že vláda ho vôbec n...
Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov nového Štátne...
Školstvo
Už od najútlejšieho detstva deti ukazujú svoje vnímanie toho, čo je okolo nich, pomocou kresieb alebo pomocou maľby. Táto forma prejavu im umožňuje prejaviť obavy, pocity ako veľmi...
Školstvo
Prihláste sa na nové témy webinárov pre pedagógov. Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠFormy a metódy práce pedagogických asistentovDátum: 31. január 2023 (utorok) o 17:00 hod.Lek...
Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje finančné prostriedky na rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestna...
Školstvo
Vstup do školy je významný medzník v živote dieťaťa, ktorým sa zásadne mení celkový spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Žia...
Školstvo
DECODE – taká je skratka medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds, ktorého organizátorom, spolu s...
Školstvo
Školské osnovy sa venujú vzťahom a sexualite len okrajovo. Vzdelávacie štandardy k téme má priniesť pripravovaná kurikulárna reforma.Je to téma, ktorá sa týka každého človeka. Na S...
Školstvo
Ministerstvo školstva by podľa analytika malo vytvoriť systém, ktorý by umožnil, aby v školách pôsobili ukrajinsky hovoriaci pedagogickí asistenti, ako aj školskí psychológovia.Zab...
Zobrazenie 13 až 24 z 650 (55 stránok)