Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa nezadržateľne blížia. Piataci na základných školách absolvujú nielen domácu prípravu navyše, aby v tejto skúške obstáli. Mnohí z nich nav...
Školstvo
Ak ste hľadali učebnú pomôcku na prírodovedu, biológiu či environmentálnu výchovu, ktorá by spestrila vaše vyučovacie hodiny v základnej alebo aj v materskej škole, už viac nemusít...
Školstvo
Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Ž...
Školstvo
Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov pokračuje aj v roku 2016. Všeobecní odborní lekári v nej nájdu vždy to, čo práve potrebujú: odpor...
Školstvo
Orientujete sa v aktuálnych právnych predpisoch, ktoré sa dotýkajú prevádzky školských jedální? Viete o tom, že zákon o verejnom obstarávaní bol za posledný rok novelizovaný už päť...
Školstvo
Bratislavský samosprávny kraj, ABCknihy.sk a vydavateľstvá IKAR a RAABE Slovensko odštartovali 15. februára 2016 už piaty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Do 15. ...
Školstvo
Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade musia školu požiadať o povolenie plniť povinnú školsk...
Školstvo
Pojmy agresia a násilie sa v súčasnosti čoraz viac vyskytujú v našom slovníku, čo odzrkadľuje skutočnosť, že sa s týmito javmi pomerne často stretávame v bežnom živote. Školstvo je...
Školstvo
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učite...
Školstvo
Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a ...
Školstvo
Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako h...
Školstvo
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Zobrazenie 613 až 624 z 739 (62 stránok)