• DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ


Program aktualizačného vzdelávania ponúka prehľad o formách, prostriedkoch výchovy a metódach, ktoré pomôžu učiť dejepis inak. Pomôže učiteľom získať prehľad o tom, ako učiť dejepis zaujímavejšie, pútavejšie a tak, aby si žiaci reálne zapamätali učivo a rozumeli tomu, čo sa učia.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    40,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
4 alebo viac 35,00 €
10 alebo viac 30,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Dejepis ako predmet nepatrí na školách medzi najobľúbenejšie a je potrebné zmeniť postoj žiakov k tomuto predmetu. Dá sa to docieliť najmä zážitkovým učením a metódami, ktoré by hodiny dejepisu ozvláštnili a obohatili o zábavný a hravý aspekt.

Vzdelávací program je dôležitý najmä v tom, že pedagógom ponúkne iný pohľad na vyučovanie tohto predmetu a odhalí im možnosti, ako učiť efektívne a zaujímavo bez toho, aby úplne od základov museli zmeniť svoj štýl výučby.

Program aktualizačného vzdelávania ponúka prehľad o formách, prostriedkoch výchovy a metódach, ktoré sa vo vyučovaní dejepisu môžu vyskytnúť. Prináša konkrétne a overené tipy z praxe, ako učiť dejepis tak, aby zaujal, aby žiaci lepšie chápali učivo, aby dokázali prepájať súvislosti a naučili sa vyjadriť svoje názory, postoje. Aplikácia týchto inovatívnych metód sa zameriava aj na rozvoj kritického myslenia, selekciu informácií, na rozvoj čítania s porozumením a rozvoj tvorivosti.

Absolvent programu získa prehľad o niekoľkých typoch metód, stratégií a aktivít, ktoré bude môcť aktívne aplikovať na hodinách dejepisu a svoje vyučovanie tak obohatiť, zatraktívniť a priblížiť žiakom aj prostredníctvom zábavy, hry a bádania a prepájania vedomostí a dejinných súvislostí. Vytvorí tak tvorivú a príjemnú klímu v triede, ktorá bude žiakov viac motivovať vo vyjadrovaní svojich názorov a postojov, zvýši ich motiváciu vnímať dejepis z inej perspektívy a môže dopomôcť aj k zvýšeniu záujmu o tento predmet.      


TRVANIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

70 minút


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia.  


LEKTOR

Mgr. Peter Ďurík
Má vyštudovanú aprobáciu dejepis, výchovu k občianstvu a slovenský jazyk a literatúru na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracoval ako pedagogický asistent pre žiakov s telesným postihnutím, neskôr ako pedagogický asistent pre integrovaných žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Momentálne pracuje ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu Frederica Garciu Lorcu v Bratislave. Na hodinách sa snaží uplatňovať metódy, ktoré rozvíjajú u žiakov kritické myslenie, tvorivosť a kreativitu. Dôležitou súčasťou jeho hodín je prepájanie súvislostí z minulosti so súčasnosťou. Snaží sa sprostredkovať historické fakty zábavnou formou, prostredníctvom rôznych hier, dramatizácií, či prostredníctvom zážitkového učenia.   
  

OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Teoretická časť
Formy výučby v dejepise
Prostriedky výchovy v dejepise
Metóda
Požiadavky na učiteľa 

Praktická časť
Najčastejšie metódy v dejepise
Moderné metódy v dejepise (rozhovor, diskusia, rozprávanie)
Metódy na rozvoj kritického myslenia
Metóda EUR – príklad
Metódy na rozvoj tvorivosti žiakov – príklady (produkcia slov, doplňovačka atď.)
Tvorba pojmovej mapy – príklad
Diskusia – príklad
Neviditeľný učiteľ
Projektové vyučovanie
Záver 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

učitelia na 2. stupni základných škôl a učitelia stredných škôl


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou a je ukončený vydaním certifikátu.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola, stredná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ
Trvanie 70 minút

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola, stredná škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ
Trvanie 70 minút

Súvisiace produkty

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 2. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 2. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejep..

20,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO  ..

7,00 €