• DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-473-3

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

NOVINKA
Aplikácia v praxi – jedálne lístky – schválené receptúry v jednej ucelenej brožúre určenej pre materské, základné a stredné školy, resp. vedúcim školských jedální a kuchárkam.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  25,00 €

ks

Popis

Hoci v súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, vedúci a vedúce školských jedální nemajú k dispozícii adekvátny materiál, ktorý by im ponúkol možnosť aplikovať diétne receptúry na každodennej báze do praxe. Okrem teoretickej/metodickej časti aplikovateľnej v praxi ponúka brožúra (v printovej a elektronickej forme na USB) aj vzorové jedálne lístky a 30 schválených receptúr zohľadňujúcich tri druhy diét – diabetes I. typu, celiakia a šetriaca diéta. 

Výhody:

 • brožúra je zameraná špeciálne na diétne stravovanie detí v školských jedálňach, čím je výnimočná,
 • z hľadiska praktického aplikovania diétnych jedál je zameraná na metodiku, jedálne lístky a receptúry, ktoré nie sú v súčasnosti inde dostupné,
 • prehľadnú a zrozumiteľnú metodiku aplikovateľnú v praxi dopĺňajú jedálne lístky a receptúry,
 • tri jedálne lístky a 30 receptúr sú okrem printovej podoby aj v elektronickej forme na USB a sú tak pre vedúce k dispozícii v každodennej praxi
 • obsahuje aj 5 vzorov a príloh v printovej a elektronickej forme na USB, ktoré je možné editovať podľa potrieb
 • prináša aj samostatnú rubriku otázky a odpovede z praxe, ktoré sa týkajú diétneho stravovania.
   

ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

Obe autorky sú renomované odborníčky v danej oblasti a zamestnancom zariadení školského stravovania sú veľmi dobre známe.

Ing. Silvia Tokárová - Pôsobila na rôznych postoch v oblasti riadenia a manažovania školského stravovania, od roku 1990 na MŠVVaŠ SR v Bratislave. Podieľala sa na koncepčných a legislatívnych materiáloch rezortu školstva, ako aj rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva SR. Je spoluautorkou vydaných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie od roku 1990, Flexi MSN a projektu Flexi školské stravovanie.

Marta Hlavatá - Spolupracovala na príprave receptúr pre reštauračné stravovanie. Neskôr na pozícii vedúcej školského stravovania spracovávala vlastné receptúry. Po nástupe do funkcie metodičky (inšpektorky) odboru školstva mesta Bratislavy sa s členmi pracovnej skupiny pri MŠ SR podieľala v 80. rokoch na vypracovaní už prvých materiálno-spotrebných noriem a receptúr.

 

OBSAH

Úvod
1. Všeobecne záväzné právne predpisy pre diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
     1.1 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     1.2 Vyhláška o zariadení školského stravovania
     1.3 Finančné pásma nákladov pre diétne stravovanie vydané MŠVVaŠ SR v roku 2019
2. Aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti diétneho stravovania detí počas ich pobytu v škole
     2.1 Povolené druhy diét
     2.2 Výroba jedál a zásady správnej výrobnej praxe
     2.3 Vedenie dokumentácie pre diétne stravovanie
3. Diétne stravovanie formou donášky jedál do zariadenia školského stravovania
     3.1 Povolené druhy diét
     3.2 Všeobecné podmienky donášky diétneho jedla
     3.3 Vedenie dokumentácie
     3.4 Skrátená verzia formálneho postupu školskej jedálne a zákonného zástupcu pri donáške diétneho stravovania
4. Podmienky aplikácie diétneho stravovania v praxi zariadení školského stravovania
     4.1 Personálne zabezpečenie
     4.2 Materiálno-technické zabezpečenie
     4.3 Finančné zabezpečenie, aplikácia finančného pásma a VZN zriaďovateľa
     4.4 Spôsob zabezpečovania diétneho stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, cirkvi a náboženských spoločností a súkromných zriaďovateľov
5. Druhy diét, špecifikácie ochorení
     5.1 Diabetická diéta (diabetes I. typu)
     5.2 Bezgluténová diéta (celiakia)
     5.3 Šetriaca diéta
     5.4 Bezlaktózová a laktózová intolerancia
6. Vzorové jedálne lístky a receptúry podľa druhov diét
     6.1 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (diabetes I. typu)
     6.2 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (celiakia)
     6.3 Vzorový jedálny lístok a receptúry pre deti v materskej škole a žiakov v základnej škole (šetriaca diéta)
Záver
Otázky a odpovede z praxe
Použitá literatúra a zdroje
O autorkách Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 98
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + USB
Počet strán 98
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKOLA A STRAVOVANIE

ŠKOLA A STRAVOVANIE

Školské jedálne sú pod stále väčším drobnohľadom nielen kontrolných inštitúcií, ale aj samotných rod..

98,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

„Všeobecný lexikón" pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania (školské jedálne, inte..

65,00 €