• VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-667-6

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH


Vnútorné školské predpisy na USB kľúči pre školské jedálne. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Obsah USB nosiča je primárne určený vedúcim školských jedálni, ale dotýka sa aj kompetencií riaditeľa školy. Obsahuje 24 textov formátu Word. Typovo ide o vzory, prílohy, nosič obsahuje i smernicu a tzv. dodatok (typ vzoru), t. j. dokumentáciu ako takú.

Záujemca bude mať k dispozícii materiál z týchto tém:

• interné predpisy k stravovaniu detí/žiakov v ZŠS,

• prílohy k prevádzkovému poriadku,

• minimálne požiadavky na kvalitu nakupovaných potravín. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Ľudmila Očenášová
Ing. Silvia Tokárová 

OBSAH

1. Interné predpisy k stravovaniu detí/žiakov v zariadení školského stravovania
1.1 Smernica o poplatkoch za stravovanie v ZŠ s MŠ
     1.1.1 Zápisný lístok stravníka na bežné stravovanie
          1.1.1.1 Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie
     1.1.2 Zápisný lístok stravníka pre diétne stravovanie
     1.1.3 Zápisný lístok stravníka na osobitné stravovanie – donáška stravy
          1.1.3.1 Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov pri osobitnom spôsobe stravovania
          1.1.3.2 Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
     1.1.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie – diétne stravovanie v MŠ
     1.1.5 Žiadosť o poskytnutie dotácie – diétne stravovanie v ZŠ
     1.1.6 Rozhodnutie o prijatí do zariadenia školského stravovania
     1.1.7 Rozhodnutie o prijatí do zariadenia školského stravovania – diétne/osobitné stravovanie

2. Prílohy k prevádzkovému poriadku
2.1 Evidencia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
2.2 Zoznam zamestnancov s pracovným zaradením, zdravotnou a odbornou spôsobilosťou
2.3 Záznamy o školení zamestnancov
2.4 Organizácia výdaja pokrmov do prepravných nádob
2.5 Organizácia osobitného stravovania formou individuálnej donášky pokrmov
2.6 Krízový plán zriadenia školského stravovania
2.7 Dodatok k prevádzkovému poriadku pre diétne stravovanie formou donášky

3. Minimálne požiadavky na kvalitu nakupovaných potravín
3.1 Chlieb a pečivo
3.2 Mlieko a mliečne výrobky
3.3 Mäso a mäsové výrobky
3.4 Cestoviny, pochutiny, konzervárenské výrobky a ostatný tovar
3.5 Zelenina a ovocie
3.6 Hlbokozmrazené výrobky 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Brožúra je zameraná na nutričnú gramotnosť v zariadeniach školského stravovania. Určená je pre škols..

22,00 €

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

Potraviny sú strategickou komoditou, ktorá má nesmierny význam nielen z pohľadu ekonomického, techni..

57,00 €

ŠKOLA A STRAVOVANIE

ŠKOLA A STRAVOVANIE

PRI OBJEDNÁVKE CELOROČNÉHO PREDPLATNÉHO ČASOPISU ŠKOLA A STRAVOVANIE MôŽETE TERAZ ZÍSKAŤ AKO DARČEK ..

108,00 €

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Hoci v súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, vedúci a vedúce školských..

28,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PRI OBJEDNÁVKE TITULU ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MôŽETE TERAZ ZÍSKAŤ AKO DARČEK AKTUÁLNU NOVINKU V PODOBE PDF Č..

72,00 €