• VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-667-6

VZORY DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH


Vnútorné školské predpisy na USB kľúči pre školské jedálne. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

 

Obsah USB nosiča je primárne určený vedúcim školských jedálni, ale dotýka sa aj kompetencií riaditeľa školy. Obsahuje 24 textov formátu Word. Typovo ide o vzory, prílohy, nosič obsahuje i smernicu a tzv. dodatok (typ vzoru), t. j. dokumentáciu ako takú.

Záujemca bude mať k dispozícii materiál z týchto tém:

• interné predpisy k stravovaniu detí/žiakov v ZŠS,

• prílohy k prevádzkovému poriadku,

• minimálne požiadavky na kvalitu nakupovaných potravín. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Ľudmila Očenášová
Ing. Silvia Tokárová 

OBSAH

1. Interné predpisy k stravovaniu detí/žiakov v zariadení školského stravovania
1.1 Smernica o poplatkoch za stravovanie v ZŠ s MŠ
     1.1.1 Zápisný lístok stravníka na bežné stravovanie
          1.1.1.1 Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie
     1.1.2 Zápisný lístok stravníka pre diétne stravovanie
     1.1.3 Zápisný lístok stravníka na osobitné stravovanie – donáška stravy
          1.1.3.1 Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov pri osobitnom spôsobe stravovania
          1.1.3.2 Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
     1.1.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie – diétne stravovanie v MŠ
     1.1.5 Žiadosť o poskytnutie dotácie – diétne stravovanie v ZŠ
     1.1.6 Rozhodnutie o prijatí do zariadenia školského stravovania
     1.1.7 Rozhodnutie o prijatí do zariadenia školského stravovania – diétne/osobitné stravovanie

2. Prílohy k prevádzkovému poriadku
2.1 Evidencia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
2.2 Zoznam zamestnancov s pracovným zaradením, zdravotnou a odbornou spôsobilosťou
2.3 Záznamy o školení zamestnancov
2.4 Organizácia výdaja pokrmov do prepravných nádob
2.5 Organizácia osobitného stravovania formou individuálnej donášky pokrmov
2.6 Krízový plán zriadenia školského stravovania
2.7 Dodatok k prevádzkovému poriadku pre diétne stravovanie formou donášky

3. Minimálne požiadavky na kvalitu nakupovaných potravín
3.1 Chlieb a pečivo
3.2 Mlieko a mliečne výrobky
3.3 Mäso a mäsové výrobky
3.4 Cestoviny, pochutiny, konzervárenské výrobky a ostatný tovar
3.5 Zelenina a ovocie
3.6 Hlbokozmrazené výrobky 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

ŠKOLA A STRAVOVANIE

ŠKOLA A STRAVOVANIE

  Školské jedálne sú pod stále väčším drobnohľadom nielen kontrolných inštitúcií, ale aj s..

124,00 €

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 Brožúra poslúži pracovníkom školského stravovania zorientovať sa v príslušnej legislatíve a v ..

28,00 €

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Brožúra je zameraná na nutričnú gramotnosť v zariadeniach školského stravovania. Určená je pre š..

22,00 €

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ

PRIPRAVUJEME DOTLAČPotraviny sú strategickou komoditou, ktorá má nesmierny význam nielen z pohľadu e..

57,00 €

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

DIÉTNE STRAVOVANIE DETÍ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

  Hoci v súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, vedúci a vedúce..

28,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  „Všeobecný lexikón" pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania (školské jed..

83,00 €