9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Aktuálne / Učiteľ nie je Google 7

9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko

Odborný partner: Trnavská univerzita v Trnave                                                      


04. 6. – 05. 6. 2020, Hotel SENEC****, Senec


Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl.

Bohatý odborný program: prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréningy, koučovacia zóna, moderovaná diskusia.

Zahraniční a slovenskí spíkri.

Renomovaní slovenskí lektori.

Udalosť sledovaná médiami.


Tematické piliere konferencie:


1. Chudoba a sociálne vylúčenie – ako z kruhu von? 

V roku 2018 boli výdavky na sociálne začleňovanie ľudí ohrozených chudobou na úrovni 2,69% HDP (2 426 mil. eur). No dopad socio-ekonomického zázemia na výsledky žiakov je výrazne vyšší ako v iných krajinách. Aké sú hlavne nástroje podpory v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených detí? A ako efektívne sú? Ako sa s týmto problémom vyrovnávajú iné krajiny?  


2. Kultúra školy

Škola je oveľa viac ako len miesto na učenie (sa). Je to miesto, kde sa otvárajú výzvy, zároveň sa vytvára nadšenie a  zvedavosť. Ako sa teda vyvíja škola vzhľadom k obmedzeným zdrojom? Ako je možné rozvíjať školu v bežnom chode dňa? Ako vzniká školská komunita a na čo slúži/ môže slúžiť?


3. Procesy učenia a učenia sa

Prezentácia obvyklých a neobvyklých metód, foriem a spôsobov.


4. Cudzie jazyky

Didaktika osvojovania si cudzieho jazyka v MŠ a ZŠ, metóda CLIL, ako učiť cudzie jazyky deti so ŠVVP, digitálny obsah pri výuke jazyka...


 STARS: Successfully Teaching AstRonomy in Schools

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania. Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)

 


Okrúhly stôl: diskusia malých skupín na konkrétnu tému / problém (trvanie 90 minút, 5 – 15 účastníkov)

 


Tréning: výcvik v oblasti profesionálnych zručností (trvanie 180 minút, 25 účastníkov)Koučovacia zóna: individuálny koučing profesionálnymi koučmi (trvanie 45 minút, 1 účastník)Rámcový program:

04. 06. 2020

Hlavné prednášky (spoločné pre všetkých),

semináre, workshopy, okrúhle stoly (na výber zo širokej ponuky tém), tréning,

spoločenský večer.


05. 06. 2020

Semináre, workshopy, tréning, moderovaná diskusia,

slávnostné ukončenie, tombola.


Večerný program v štýle garden party:

    

    

krst publikácií z produkcie nakladateľstva RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA

hodnotný kultúrny program,

príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu zúčastnených


    

     

Poplatok na konferenciu zahŕňa:

Účasť na konferencii

Materiály ku konferencii

Dopoludňajšie občerstvenie

Obed v 1. deň konferencie

Popoludňajšie občerstvenie

Večerný program s prekvapením

Ranné občerstvenie

Obed v 2. deň konferencie

Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)


V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však poskytujú zvýhodnené ubytovanie hotel Relax, hotel Zátoka a hotel Dolphin. Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom, na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo: RAABE KONFERENCIA.  

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci minuloročného programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 6.


Pozrite si videozáznam z minuloročnej konferencie

  
prehrať video


 

Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach. 

Prihlásiť sa na ich odber môžete TU.


Dovidenia v Senci!