Články

Aktuálne / Učiteľ nie je Google 7

9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko
                        
Spoluorganizátor: Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA

Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 

                             


                                                                              


9. 6. – 10. 6. 2022, Hotel SENEC****, Senec


Najväčšie stretnutie učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl na Slovensku.

Bohatý odborný program: prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréning, koučovacia zóna, moderovaná diskusia.

Zahraniční spíkri.

Renomovaní slovenskí lektori.

Udalosť sledovaná médiami.


Tematické piliere konferencie:


1. Chudoba a sociálne vylúčenie – ako z kruhu von?

V roku 2018 boli výdavky na sociálne začleňovanie ľudí ohrozených chudobou na úrovni 2,69 % HDP (2 426 mil. eur). No dopad socioekonomického zázemia na výsledky žiakov je výrazne vyšší ako v iných krajinách. Aké sú hlavne nástroje podpory v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených detí? A ako efektívne sú? Ako sa s týmto problémom vyrovnávajú iné krajiny? 


2. Cesta z kruhu: plán obnovy alebo plán obrody?

Covidové a post-covidové školstvo: Čo sa zmenilo? Kto sa zmenil? Ako sa bude učiť?


3. Procesy učenia a učenia sa

Prezentácia obvyklých aj neobvyklých metód, foriem a spôsobov. Digitálna (r)evolúcia v škole.


 LIRE (Language Interpretation through REading)

Didaktika učenia cudzích jazykov. Inovatívne, na „mieru šité“ metódy a rozvoj príslušných kompetencií na posilnenie výučby cudzieho jazyka žiakov primárneho vzdelávania. Snaha zmeniť výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom metodiky rozšíreného čítania na vzrušujúce dobrodružstvo pre žiakov.


Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)


Okrúhly stôl: diskusia malých skupín na konkrétnu tému / problém (trvanie 90 minút, 5 – 15 účastníkov)

 


Tréning: výcvik v oblasti profesionálnych zručností (trvanie 180 minút, 25 účastníkov)Koučovacia zóna: individuálny koučing profesionálnymi koučmi (trvanie 45 minút, 1 účastník)Rámcový program:

9. 6. 2022

Hlavné prednášky (spoločné pre všetkých),

semináre, workshopy, okrúhle stoly (na výber zo širokej ponuky tém), tréning,

spoločenský večer.


10. 6. 2022

Semináre, workshopy, tréning, moderovaná diskusia,

slávnostné ukončenie, tombola.


Večerný program v štýle garden party:


krst publikácií z produkcie nakladateľstva RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA

hodnotný kultúrny program,

príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu zúčastnených

  

 

Poplatok na konferenciu zahŕňa:

•  Účasť na konferencii

•  Materiály ku konferencii

•  Dopoludňajšie občerstvenie

•  Obed v 1. deň konferencie

•  Popoludňajšie občerstvenie

•  Večera

•  Večerný program s prekvapením

•  Ranné občerstvenie

•  Obed v 2. deň konferencie

•  Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)

V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však poskytuje zvýhodnené ubytovanie
Hotel Nostalgia, Hotel Sun, Hotel Zátoka.
Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom.
Na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo:
RAABE KONFERENCIA

Hotel Nostalgia       Hotel Sun       Hotel Zatoka


    

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 6.


Pozrite si videozáznam z konferencie Učiteľ nie je Google 6.Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach. 

Prihlásiť sa na ich odber môžete TU.


Dovidenia v Senci!