• KULIFERDO TRETIAKOM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-749-9

KULIFERDO TRETIAKOM

WEBINÁR
Úlohy na opakovanie zo slovenského jazyka a matematiky pre 3. ročník základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 

Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka.

• Úlohy v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby obsiahli celé učivo slovenského jazyka a matematiky tretieho ročníka základných škôl. 

• Obsah učiva v pracovnom zošite je premiešaný, nie je rozdelený do oblastí. Žiaci si tak aj pri vypracovaní niekoľkých strán zopakujú rôzne učivo.

• Zadania úloh sú jednoducho sformulované, aby žiaci mohli úlohy vypracovať aj samostatne.

• Úlohy sú sprevádzané množstvom obrázkov, aby bola práca s nimi pre žiakov atraktívnejšia. 


BONUS: Prehľadná tabuľka, kde deti nájdu všetko podstatné z písania, čítania, matematiky a geometrie pre 3. ročník ZŠ. 


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Ivana Repová

Autorka: Mgr. Jaroslava Ošťádalová


OBSAH

1. SLOVENSKÝ JAZYK – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ:
• zoradenie slov v abecednom poradí,
• tvorenie slov zo slabikotvorných spoluhlások, delenie slov na slabiky,
• pravopis vybraných a príbuzných slov po spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z,
• tvorenie viet s použitím vybraných a príbuzných slov,
• slovné druhy — podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá,
• všeobecné a vlastné podstatné mená,
• identifikáciu a tvorenie slov s podobným významom (synonymá),
• slová s opačným významom (antonymá),
• formuláciu krátkeho reklamného textu, textu pozvánky na podujatie,
• prirovnania, pranostiky, príslovia a porekadlá,
• ...

2. MATEMATIKA – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo z matematiky a geometrie pre 3. ročník ZŠ:
• násobenie a delenie v obore násobilky do 100 aj s využitím grafického znázornenia a štvorcovej siete,
• slovné úlohy na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100,
• časť celku — polovica, tretina, štvrtina,
• sčítanie a odčítanie jednoduchých príkladov v obore prirodzených čísel do 1 000,
• numeráciu prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000,
• rozlíšenie dvojciferného, trojciferného a štvorciferného čísla,
• spôsoby zaplatenia danej sumy,
• znázornenie času na hodinách,
• zaokrúhľovanie čísla na desiatky, stovky, tisícky podľa pravidiel zaokrúhľovania,
• priamka a bod, rysovanie úsečky danej dĺžky, odhad a meranie dĺžky úsečky,
• jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km),
• zväčšenie rovinného útvaru v štvorcovej sieti,
• kocka (vrchol, hrana, stena), stavba z kociek, plán stavby z kociek,
• ... 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 3., resp. 4. ročníka na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 3., resp. 4. ročníka na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO ŠTVRTÁKOM

KULIFERDO ŠTVRTÁKOM

PRIPRAVUJEME Pracovný zošit Kuliferdo štvrtákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo..

6,00 €

KULIFERDO PRVÁKOM

KULIFERDO PRVÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo prvákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva z písania, ..

6,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO Odp..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €