Články

Materské školy idú po novom a s novou publikáciou

Materské školy idú po novom a s novou publikáciou
Od 1. januára sa zaviedlo na Slovensku povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré riaditeľom a riaditeľkám materských škôl prinieslo nové kompetencie i  povinnosti. Ambíciou novej publikácie RAABE s názvom Riadenie a rozvoj materskej školy je pomôcť im s ich plnením, aby riadenie svojej materskej školy naďalej zvládali v súlade s  aktuálnou legislatívou, požiadavkami príslušných inštitúcií, kontrolných orgánov, rodičov a samozrejme potrebami detí.

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je tematicky rôznorodá, keďže rôznorodá je i náplň práce riaditeliek materskej školy. V publikácii nájdu príspevky k  všetkým oblastiam práce riaditeľa – k výchove a vzdelávaniu, riadeniu zamestnancov, prevádzke či k  ekonomickému riadeniu. S  novými právnymi predpismi i  rôznorodými pracovnými úlohami ich budú oboznamovať odborníci z ministerstva školstva, Štátnej školskej inšpekcie, metodických centier, školských úradov aj kolegovia – riaditelia materských škôl. „Naším cieľom je sprostredkovať riaditeľkám materských škôl potrebné informácie zrozumiteľnou formou, poradiť, ako ich aplikovať pri riadení materskej školy, upozorniť ich na možné problémové oblasti. Teoretický výklad naši autori vždy podkladajú príkladmi z praxe a  ponúkajú i ukážky potrebnej dokumentácie,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Vzhľadom na obsiahlosť problematiky a neustále pribúdajúce nové predpisy táto publikácia nemôže byť, a  teda ani nie je uzavretým dielom. V rámci aktualizačného servisu RAABE bude prinášať nové, aktuálne informácie a  reagovať na podnety a požiadavky svojich zákazníkov. Ako pri iných dielach, aj tentokrát majú čitatelia prístup k bezplatnému poradenstvu, ktoré môžu využívať neobmedzene.

Súčasťou vydania je aj CD s ukážkami dokumentov či formulárov, ktoré sú okamžite k dispozícii.


Publikáciu si môžete už teraz objednať tu.